Novinky

Další výzva EUCF na podporu udržitelné energetiky ve městech

19.03.2021

Program European City Facility (EUCF) připravuje druhou výzvu na podporu evropských měst, které připravují strategické investiční koncepce v oblasti udržitelné energetiky nebo čisté mobility. Z grantu v max. výši 60 000 EUR  lze financovat studie proveditelnosti, právní analýzy, sociální studie, studie trhu, finanční analýzy apod. Podmínkou pro podání žádosti je schválený SEAP/SECAP, nebo obdobný závazný dokument.

Výzva bude otevřena 29. března a uzávěrka pro podávání projektů je plánována na 31. května 2021.

Další uzávěrky jsou plánovány v listopadu 2021 a červnu 2022.

V den vyhlášení výzvy proběhne on-line webinář pro žadatele.

Více informací:

https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/application-process.html

Zpět na výpis novinek