Novinky

Aktuální výzvy na ochranu kulturního dědictví pro výzkumné a inovativní projekty

13.01.2023

Program Horizont Evropa vyhlásil celkem 10 výzev na podávání projektů na ochranu kulturního dědictví v rámci druhého pilíře, klastr Kultura, kreativita a inkluzivní společnost. K podporovaným oblastem patří pokročilé technologie pro dálkový monitoring památkových objektů, inovativní systém videoher, digitalizace kulturního dědictví, podpora kulturní gramotnosti prostřednictvím uměleckého vzdělávání s cílem sociálního začleňování, kulturní a kreativní průmysly pro udržitelnou změnu klimatu, kulturní a kreativní přístupy k genderově vyváženému vzdělávání, podpora socioekonomického rozvoje a vytváření pracovních míst ve venkovských a odlehlých oblastech prostřednictvím kulturní turistiky, transformace ochrany kulturního dědictví, propojený evropské úložiště pro oblast kulturního dědictví ad.

Většina výzev má uzávěrku 14. března 2023, dvě poslední výzvy jsou otevřené do 21. září 2023.

Přehled výzev – UZÁVĚRKY 14. 3. 2023

  1. Cultural heritage in transformation – facing change with confidence (č. výzvy: HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-04)
  2. A world leading European video game innovation system (č. výzvy:HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-06)
  3. Advanced technologies for remote monitoring of heritage monuments and artefacts

HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-01

HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-08)

Přehled výzev – uzávěrky 14. 3. 2023

Pracovní program (Work program) 2023 – 2024 pro klastr Kultura, kreativita a inkluzivní společnost:

wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2023-2024_en.pdf (europa.eu)

Přehled výzev:

Search Funding & Tenders (europa.eu)

Zpět na výpis novinek