Novinky

Asistence začínajícím a podnikatelům

25.03.2022

Výzva Erasmus for Young Entrepreneurs/EYE je zaměřena na výměnu zkušeností mezi začínajícími, nebo aspirujícími podnikateli, kteří se budou moci vzdělávat ve svém oboru od zkušených podnikatelů z řad úspěšných malých firem jinde v Evropě. Výzvu vyhlásil Program Jednotný vnitřní trh (Single Market Program), který hledá zprostředkující organizace (tzv. intermediary organizations/IOs), které zajistí propojení mezi začínajícími a zkušenými podnikateli v menším měřítku (průměrně 100 výměn ročně)a větším měřítku (200 a více výměn ročně). Projekt trvá 4 roky, očekávaná finanční podpora velkých projektů je v rozmezí 2-4 milionů EUR, u malých projektů do 2 MEUR.

Žadatelem musí být právnická osoba založená v některé zemi EU, nebo přidružené – např. hospodářská komora, podnikatelská organizace/asociace, inkubátory, veřejné instituce ad.

Odkaz na výzvu:

Funding & tenders (europa.eu) – č. výzvy: SMP-COSME-2021-EYE-01

Odkaz na manuál a bližší podrobnosti k výzvě:

call-fiche_smp-cosme-2021-eye_en.pdf (europa.eu)

Dosavadní existují zprostředkovatelské organizace v ČR:

Erasmus entrepreneurs: business exchange in Česká republika (erasmus-entrepreneurs.eu)

Zpět na výpis novinek