Partnerství pro čistý vodík vyhlásilo balíček výzev v oblastech výzkumu a inovací špičkových vodíkových technologií

Nová iniciativa Partnerství pro čistý vodík (CleanH2 JU, Clean Hydrogen Joint Undertaking) navazuje na předešlý Společný podnik pro palivové články a vodík. Prostřednictvím nově vyhlášeného balíčku 41 výzev budou podporovány projekty v oblastech výroby vodíku z obnovitelných zdrojů, skladování a distribuce vodíku, dopravy, tepla a elektřiny, průřezových témat, vodíkových údolí a výzvy strategického výzkumu.

Přehled výzev (datum otevření výzev 31. března 2022):

Výroba vodíku z obnovitelných zdrojů

Skladování a distribuce vodíku

Doprava

Teplo a elektřina

Průřezová témata

Vodíková údolí

Výzvy strategického výzkumu

Více informací k výzvám a programu:

Search Funding & Tenders (europa.eu)

Pracovní program 2022: Clean Hydrogen JU AWP 2022_0.pdf (europa.eu)

Program strategického výzkumu a inovací 2021-2027: Clean Hydrogen JU SRIA – approved by GB – clean for publication (ID 13246486).pdf (europa.eu)

Ke zvýšení odolnosti systémů zdravotní péče pomáhají vyhlášené výzvy programu EU4Health

Program EU4Health je reakcí Evropské Unie na pandemickou krizi COVID-19, která měla v Evropě obrovský dopad na jednotlivce, lékaře, zdravotnický personál a také na celé zdravotnické systémy. Program však nereaguje pouze na pandemickou krizi – vznikl proto, aby pomohl zvýšit odolnosti systémů zdravotní péče.

Aktuálně vyhlášené výzvy v rámci programu EU4Health jsou zaměřeny konkrétně na podporu inovativních přístupů v prevenci rakoviny, prevenci nepřenosných nemocí (např. onemocnění ledvin a jater, autoimunitní onemocnění, muskuloskeletální stavy aj.), školení a vzdělávacích programů zaměřených na odborníky, pacienty a pracovníky ve zdravotnictví, zvýšení kapacity oznámených subjektů pro zdravotnické prostředky, výsledků inovativního výzkumu veřejného zdraví v souvislosti s očkováním proti COVID-19, vytvoření mechanismů včasného varování a pokynů v oblasti tvorby cen prostřednictvím databáze EURIPID.

Přehled vyhlášených výzev:

Uzávěrka pro podání projektů je 24. května 2022.

Více informací k výzvám a programu:

Search Funding & Tenders (europa.eu)

Program „EU pro zdraví“ 2021–2027 (europa.eu)

Evropská komise schválila 900 mil. Kč na program COVID kultura

Program COVID kultura má kompenzovat pořadatelům kulturních akcí výdaje, které jim vznikly od 1. října loňského roku do letošního 17. května, a to ve spojitosti s projekty, které se měly uskutečnit v termínu od 10. března do 31. srpna a byly zrušeny nebo přesunuty v přímé souvislosti s vládními opatřeními. Mezi uznatelné výdaje patří ty, které byly vynaloženy marně a není možné je využít na jinou akci.

Pro podání žádosti se žadatelé musí registrovat v informačním systému MPO, kde mohou sledovat stav své žádosti a kde jim bude také doručen výsledek řízení. Změna stavu žádosti jim bude zároveň zasílána na uvedenou e-mailovou adresu. Na webu mpo.cz/kultura byl měl být zveřejněn seznam podpořených projektů.

Termín pro podávání žádostí: 18. srpna 2020 od 9:00 18.září 2020 do 23:59

Maximální výše podpory na žadatele: 5 mil. Kč

Více informací na webu Ministerstva průmyslu a obchodu