Kreativní Evropa/Dílčí program Kultura – Podpora projektů evropské spolupráce 2020

Cílem této výzvy je posilovat schopnost evropských kulturních a kreativních odvětví působit nadnárodně a mezinárodně,  podporovat nadnárodní pohyb kulturních a kreativních děl a nadnárodní mobilitu kulturních a kreativních činitelů, zejména umělců, přispívat k budování publika a zlepšovat přístup ke kulturním a kreativním dílům v Unii i třetích zemích zejména se zaměřením na děti, mladé lidi, osoby se zdravotním postižením a nedostatečně zastoupené skupiny, podporovat inovaci a kreativitu v oblasti kultury, například prostřednictvím testování nových obchodních modelů a podporování inovativních přesahů do jiných odvětví ad.

Žádost musí být výkonné agentuře (EACEA) podána prostřednictvím on-line systému do 27. 11. 2019. Max. délka projektu je 2 roky, max. výše spolufinancování je 60 % způsobilých výdajů a 200 000 EUR v 1. kategorii projektů, 50 % a 2 000 000 EUR v 2. kategorii.

Více informací: Creative Europa – Support to European Cooperation Projects 2020.

Urban Innovative Actions – 5. výzva k podávání projektů

Program Urban Innovative Actions (UIA) vyhlašuje 5. výzvu na podávání projektů v těchto oblastech: Čistota ovzduší, Cirkulární ekonomika, Demografické změny, Kultura a kulturní dědictví. Inovativní projekty, které ověřují v praxi nová, jinde nevyzkoušená řešení, mohou podávat města v EU s více než 50 tisíci obyvateli, případně sdružení měst. Spolufinancování z programu ERDF je max. 80 % do výše 5 mil. EUR. Uzávěrka je 12. 12. 2019.

Více informací: UIA – 5th Call for Proposals.

Kontaktní centrum Bruselská linka se otevírá

Máte záměr, který je financovatelný přímo z evropských programů spravovaných z Bruselu? Nebo chcete vědět, jaké možnosti bruselské programy nabízí. Více se dozvíte v nově otevřeném kontaktním centru Bruselská linka, které je v provozu od poloviny listopadu 2019.

Poradenství k projektům a informační služby pro subjekty z Moravskoslezského kraje zajišťuje společnost BeePartner v kontaktním centru v areálu Hlubina v Dolních Vítkovicích. Službu financuje Moravskoslezský kraj.

Podívejte se, s čím se s námi můžete poradit a kde nás najdete.