Novinky

Budování kapacit a přenos zkušeností podpoří Středoevropská iniciativa

03.01.2023

Středoevropská iniciativa (Central European Iniciative, zkráceně CEI), která podporuje spolupráci mezi zeměmi centrální Evropy, vyhlásila výzvu na podávání žádostí, které zahrnují zahraniční mobility, posilování kapacit, vzdělávání a výměnu zkušeností v oblasti udržitelného rozvoje (viz témata Akčního plánu v odkaze níže). Podpořen bude zejména transfer zkušeností z členských zemí EU do mimounijních partnerských regionů.  Typickými akcemi bude společné pořádání konferenci, seminářů, workshopů a vzdělávacích kurzů.

Návrhy na podávání projektů musí být v souladu s Akčním plánem CEI na léta 2021 – 2023.

Specifická část výzvy bude zaměřena na spolupráci s Ukrajinou, s cílem zmírnit dopady současné válečné situace. Rozpočet na celou výzvu je 360 tisíc eur, přičemž polovina rozpočtu (180 tisíc eur) bude určena na spolupráci s Ukrajinou. Maximální výše spolufinancování je 75 % do částky 15 tisíc eur na 1 projekt. Žadatelé mohou být veřejnými nebo soukromými institucemi se sídlem v členských zemích CEI, nebo mezinárodní organizace. Projekty musí být realizovány v období 15. března – 31. prosince 2023. Uzávěrka pro podávání žádostí je 20. ledna 2023.

Více informací:

Odkaz na  výzvu: CEI Cooperation Fund Call for Proposals 2022 | CEI

Středoevropská iniciativa: https://www.cei.int/

Dokumenty a odkaz na žádost: CEI Cooperation Fund [br] Call for Proposals 2022 – CEI Application

Kontakt: applications.coopfund@cei.int

Zpět na výpis novinek