Novinky

Charta pro vysokoškolské vzdělávání

29.03.2022

Charta Erasmu pro vyšší vzdělávání (Erasmus Charter for Higher Education/ECHE) je evropským certifikátem kvality pro vysokoškolské instituce. Nezbytnou podmínkou je žádost těchto institucí o financování v rámci výzev Erasmus+, včetně výzev řízených národními agenturami Erasmus+.

Přihláškou do Charty vysoká škola potvrzuje, že její účast v programu Erasmus+ je součástí strategie modernizace a internacionalizace celé instituce. Tato strategie uznává klíčový přínos mobility studentů a zaměstnanců při účasti na projektech nadnárodní spolupráce, které přispívají ke kvalitě vysokoškolských programů a zkušeností studentů. Hlavním cílem ECHE je posílit kvalitu mobility studentů, zaměstnanců, ale také projektů spolupráce ve vzdělávání na evropské úrovni.

Certifikace spočívá v potvrzení statusu vysokoškolské instituce (high education institutions/HEI) a certifikační procedury v souladu se standardy kvality ECHE – viz plné znění výzvy. Držitelé ECHE budou pravidelně monitorováni národními agenturami.

ECHE je platná po celou dobu trvání programu Erasmus+ v období 2021–2027, respektive až do konce trvání projektů financovaných v rámci tohoto programu. Udělení ECHE automaticky neznamená žádné přímé financování v rámci programu Erasmus+.

Žádost o certifikaci je možné podat vždy k jednomu termínu ročně. Nejbližší uzávěrka je 3. května 2022.

Termíny dalších uzávěrek:

27. dubna 2023

24. dubna 2024

24. dubna 2025

23. dubna 2026

22. dubna 2027

Odkaz na plné znění výzvy:

Erasmus Charter for Higher Education 2022 (ERASMUS-EDU-2022-ECHE-CERT)

Call-fiche_erasmus-edu-2022-eche-cert_en.pdf (europa.eu)

Zpět na výpis novinek