Nástroje na propojení Evropy

doprava, energetika, digitalizace

Nástroj pro propojení Evropy (CEF) je hlavním finančním nástrojem na podporu investic do páteřní evropské infrastruktury. Podporuje rozvoj nejvýkonnějších, udržitelných a propojených transevropských sítí v oblasti dopravy, energetiky a digitálních technologií. Dělí se na podprogramy CEF Transport, CEF Energy a CEF Digital. 

Výkonnou agenturou subprogramů CEF Transport a CEF Energy je CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency). Výkonnou agenturou subprogramu CEF Digital je HaDEA (Digital je Health and Digital Executive Agency). 

Více informací:  https://cinea.ec.europa.eu/connecting-europe-facility/about-connecting-europe-facility_en  

Zpět na programy