Novinky

EIT poskytne 5 milionů eur na Nový evropský Bauhaus

24.11.2021

Evropský inovační a technologický institut (EIT) zahajuje iniciativu „EIT Community Booster“ zaměřenou na vývoj projektů tzv. Nového evropského Bauhausu. V rámci první výzvy k podávání návrhů bude vybráno dvacet inovativních podniků, z nichž každý obdrží finanční prostředky až do výše 50 000 eur na urychlení řešení, která začleňují udržitelnost (od klimatických cílů až po oběhovost, nulové znečištění a biologickou rozmanitost), estetiku (kvalitu zkušeností a stylu nad rámec funkčnosti) a inkluzi (včetně upřednostňování diverzity, zajištění přístupnosti a cenové dostupnosti).

Tato výzva je součástí širšího rozpočtu ve výši 5 milionů EUR na činnosti Nového evropského Bauhausu podporované novým společenstvím EIT v letech 2021 až 2022. Výzva k podávání návrhů je otevřena do 17. prosince 2021 a je určena zejména začínajícím a rychle se rozvíjejícím firmám. Pilotní fáze iniciativy zahájená počátkem roku 2021 již podpořila 13 projektů celkovou částkou 650 000 eur.

Společná iniciativa společenství EIT zaměřená na Nový evropský Bauhaus disponuje v letech 2021 a 2022 rozpočtem ve výši 5 milionů EUR k tomu, aby:

  • poskytovala služby podnikatelům, inovátorům a projektům v rámci Nového evropského Bauhausu na podporu a urychlení vývoje,
  • vytvářela a mobilizovala občanské iniciativy,
  • nabízela vzdělávací činnosti a zdroje v oblasti prohlubování dovedností a celoživotního učení pro podnikatele.

Více informací:

EIT poskytne 5 milionů eur na Nový evropský Bauhaus (europa.eu)

Internetové stránky iniciativy „EIT Community Booster

Evropský inovační a technologický institut

EIT je největším inovačním ekosystémem Evropy, který sdružuje téměř 3 000 partnerů z předních obchodních, výzkumných a vzdělávacích organizací ve více než 60 inovačních centrech v celé Evropě. EIT pomohl více než 3 800 začínajících a rychle se rozvíjejících podniků a vytvořil více než 1 400 nových produktů a služeb, které následně zmobilizovaly externí kapitál ve výši více než 3,9 miliardy eur. Více než 3 800 studentů absolvovalo magisterské a doktorské programy s označením EIT a více než 100 000 studentů se zúčastnilo kurzů odborné přípravy společenství EIT v oblasti podnikání.

Evropský inovační a technologický institut posiluje schopnost Evropy inovovat tím, že podporuje řešení naléhavých globálních výzev a stimuluje podnikatelské talenty s cílem vytvářet udržitelný růst a kvalifikovaná pracovní místa v Evropě. EIT je orgán EU a tvoří nedílnou součást programu Horizont Evropa, rámcového programu EU pro výzkum a inovace. Institut podporuje dynamická celoevropská partnerství, znalostní a inovační společenství EIT složená z předních podniků, výzkumných laboratoří a univerzit. Společenství EIT spolu se svými předními partnery nabízí širokou škálu inovačních a podnikatelských činností v celé Evropě: kurzy podnikatelského vzdělávání, služby v oblasti vytváření a urychlování podniků a výzkumné projekty zaměřené na inovace.

Více informací

Evropský inovační a technologický institut

Informativní přehled o iniciativě společenství EIT Nový evropský Bauhaus.

Nový evropský Bauhaus

Zpět na výpis novinek