Novinky

Erasmus+ vyhlásil výzvu na posilování kapacit ve sportu

18.01.2023

Program Erasmus+ vyhlásil výzvu na projekty mezinárodní spolupráce s cílem podporovat sportovní aktivity ve třetích zemích, které povedou k osobnímu a sociálnímu rozvoji jednotlivců a společností.

Projekty by se měly soustředit na jednu či více tematických oblastí:

  • Podpora společných hodnot, nediskriminace a podpora genderové rovnosti prostřednictvím sportu
  • Rozvoj schopností potřebných ke zlepšení sociální začleněnosti znevýhodněných skupin
  • Integrace migrantů
  • Post-konfliktní uspořádání
Příklady typických aktivit projektu:
  • vytváření a rozvoj sítí mezi organizacemi/zeměmi/regiony;
  • rozvoj a výměna osvědčených postupů/záměrů;
  • realizace společných sportovních aktivit a vzdělávacích doprovodných akcí;
  • zavádění, testování, sdílení a implementace nových forem, nástrojů, postupů a metod neformálního učení a materiálů prostřednictvím praktického výcviku a mobility sportovního personálu;
  • Zvyšování povědomí o tématu diskriminace znevýhodněných skupin ve sportu;
  • Podpora budování angažované a aktivní občanské společnosti.

Výzvy se mohou účastnit minimálně 4 veřejné nebo soukromé subjekty aktivní v oblasti sportu se sídlem v minimálně 3 různých zemích EU, zemích přidružených k Erasmu+ nebo třetích zemích nepřidružených k Erasmu+ z regionu 1 (Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora). Výše grantu je od 100 000 EUR do 200 000 EUR. Termín uzávěrky je 22. března 2023.

Odkaz pro více informací:

Programový průvodce (Erasmus+ Guide, str. 346 – 351)

Zpět na výpis novinek