Novinky

EUCF finančně podpoří vývoj investičních koncepcí v oblasti klimatu a energetiky

03.05.2023

Nástroj pro Evropská města (The European City Facility – EUCF) vyhlašuje finanční podporu pro municipality ve výši 60 000 EUR na přípravu investičních koncepcí v oblasti klimatu a energetiky. Finanční podporu je možné využít pro zhotovení studií, které jsou potřebné pro rozvoj investiční koncepce (obchodní analýzy, právní, ekonomické a finanční analýzy, analýzy rizik apod.), grant neslouží na financování samotných investic. Studie mohou být zhotoveny interními zaměstnanci nebo externími odborníky.

Investiční koncepce musí vycházet ze schválených Akčních plánů pro energetiku a klima (Energy and Climate Action Plan/SECAP) nebo obdobného závazného plánu. Žadatelé musí zároveň prokázat politický závazek k rozvoji investiční koncepce prostřednictvím dopisu podepsaného starostou nebo jiným relevantním politickým představitelem. V případě schválené žádosti se uchazeči musí zavázat k následnému monitoringu ze strany EUCF po dobu dvou let.

V rámci střední a východní Evropy (Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Ukrajina) bude částkou 1,68 miliónů EUR podpořeno 28 investičních konceptů. Předkládání skupinových žádosti, které zvyšují šanci na úspěch, je podporováno.

Uzávěrka pro podávání přihlášky je 30. června 2023 17:00.

Text výzvy:

https://www.eucityfacility.eu/fileadmin/inhalte/dokumente/EUCF_APPLICATION_DOCUMENTS/Call_5_document_European_City_Facility.pdf

Test způsobilosti:

https://fmp.eucityfacility.eu/iss/Check/

Online přihláška:

https://www.eucityfacility.eu/calls/online-application.html

Zpět na výpis novinek