European City Facility (EUCF)

Nástroj pro evropská města (The European City Facility/EUCF) poskytuje městům, nebo jejich sdružením, granty ve výši 60 000 EUR na rozvoj investičních koncepcí v oblasti udržitelné energetiky a/nebo čisté dopravy. Prostřednictvím grantu lze financovat činnosti nezbytné pro rozvoj investičních koncepcí (např. studie proveditelnosti, právní analýzy, sociální studie, studie trhu, finanční analýzy apod.). EUCF nepodporuje investice do energetických projektů závislých na fosilních palivech. 

Více informací: https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/application-process.html