Novinky

Evropská centra pro digitální inovace (EDIH) v České republice

04.11.2022

V České republice vzniká pět Evropských center pro digitální inovace, které budou poskytovat zdarma služby zejména malým a středním firmám, např. v oblasti školení a rozvoje digitálních dovedností, testování před investováním, při hledání investic, vytváření sítí a přístup k inovačním ekosystémům.

  1. CYBERSECURITY INNOVATION HUB (koordinátor: CyberSecurity Hub, z. ú.)
  2. BRAIN FOR INDUSTRY (koordinátor: Fyzikální ústav Akademie věd ČR v. v. i.)
  3. EDIH ČVUT (koordinátor: České vysoké učení technické v Praze)
  4. EDIH DIGIMAT (koordinátor: Intemac Solutions, s.r.o.)
  5. EDIH OSTRAVA (koordinátor: Technická univerzita Ostrava)

Evropská centra pro digitalizaci jsou součástí sítě tzv. EDIH – European Digital Innovation Hubs. Síť více než 300 evropských digitálních inovačních center by měla pokrýt všechny regiony Evropské unie a zacílit tak na specifické potřeby digitalizace jednotlivých regionů. Každý EDIH bude poskytovat služby založené na konkrétním zaměření, které podpoří místní soukromý a veřejný sektor v jejich digitální a ekologické transformaci. Služby budou poskytovány na otevřeném, transparentním a nediskriminačním základě a budou určeny především malým a středním podnikům a organizacím veřejného sektoru, které vykonávají jiné než ekonomické činnosti.

EDIH jsou financovány z nového programu Digitální Evropa.  Ministerstvo průmyslu a obchodu je hlavním koordinátorem programu Digitální Evropa pro Českou republiku a bude se podílet na financování těchto center z Národního plánu obnovy.

5 oblastí podpory programu Digitální Evropa:

  1. Vysoce výkonná výpočetní technika (High Performance Computing/HPC)
  2. Umělá inteligence (Cloud, data and AI)
  3. Kybernetická bezpečnost (Cybersecurity)
  4. Pokročilé digitální dovednosti (Advanced digital skills):
  5. Evropské digitální inovační huby (European Digital Innovation Hubs /EDIHs).

Představení českých EDIH

BRAIN FOR INDUSTRY

Lídr: Fyzikální ústav Akademie věd ČR

Centrum pro digitální inovace se specializuje na využití umělé inteligence pro MSP, digitalizaci průmyslu, digitální audit a na matematické výpočty a digitální simulace. Jeho primární technologií je umělá inteligence, přičemž působí ve Středočeském kraji a v hlavním městě Praze v sektoru zpracovatelského průmyslu a strojírenství.


CYBERSECURITY INNOVATION HUB

Lídr: CyberSecurity Hub, z.ú. z Jihomoravského kraje

Specializuje na kyberbezpečnostní výzkum a průmysl, komercializaci a implementaci technologií. Mimo jiné se zabývá osvětou a vzděláváním na poli kybernetické bezpečnosti. Působností spadá Cybersecurity Innovation Hub jak do veřejného, tak i soukromého sektoru.


EDIH ČVUT

Lídr: České vysoké učení technické v Praze

Zaměřuje se na výzkum a transfer technologií, digitalizaci veřejné správy a na malé a střední podniky. Hlavními cílovými skupinami tohoto centra jsou v oblastech průmyslu, energetiky, zdravotnictví a cestovního ruchu.


EDIH DIGIMAT

Lídr: Intemac Solutions, s.r.o,

Nabízí spolu s partnery služby umělé inteligence, a to především v Jihomoravském kraji s dalším přesahem do Zlínského kraje a na Vysočinu. Projekt se zaměřuje na využití umělé inteligence u malých a středních podniků, digitální transformaci a automatizaci v sektoru výrobních podniků.


EDIH OSTRAVA

Lídr: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Zaměření na technologii HPC – superpočítání (vysoce výkonná výpočetní technika) a působí v regionu Moravskoslezského kraje s přesahem a využitím technologie v celé České republice a Evropské unii. V rámci HPC se zaměřuje na počítačové modelování, numerické simulace, datové analýzy, rozvoj umělé inteligence a robotiky v sektoru průmyslu, dopravy, zemědělství a ve veřejném sektoru.

Více informací:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/v-cesku-vznikne-pet-evropskych-center-pro-digitalni-inovace–pomohou-rozvijet-male-a-stredni-podniky–268330/

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/edihs

Zpět na výpis novinek