Novinky

Evropská noc vědců

03.07.2023

Cílem programu Horizont v rámci akce Marie Curie Sklodowská je přiblížit výzkum široké veřejnosti. Za tímto účelem program Horizont pořádá Evropskou noc vědců, největší komunikační a propagační událost v oblasti výzkumu, a s tím spojené celoroční aktivity pod jménem Výzkumníci ve školách. Evropská noc vědců se koná každoročně poslední pátek v září. Podporuje akce se zaměřením na širokou veřejnost bez ohledu na úroveň jejich vzdělání, se zvláštním zaměřením na mladé lidi, rodiny, studenty a zejména na ty, kteří nemají snadný přístup k vědeckým oborům. Akce pořádané během Evropské noci vědců mohou mít různé formy jako jsou výstavy, praktické pokusy, vědecké show, simulace, debaty, hry, soutěže, kvízy a podobně. Celoroční aktivity pod záštitou Evropské noci vědců s názvem Výzkumníci ve školách přivádí špičkové výzkumné pracovníky do škol a umožňují učitelům a žákům dozvědět se více o tématech, kterým čelí naše společnost, jako je změna klimatu, udržitelný rozvoj, zdraví nebo výživa.

Kdo se může přihlásit?

Evropskou noc vědců může pořádat buď jedna organizace nebo několik organizací tvořících partnerství na regionální, národní nebo mezinárodní úrovni se sídlem v členském státě EU nebo přidružené zemi programu Horizont Evropa.

Na co se vztahuje financování?

Evropská noc vědců poskytuje finanční prostředky na pokrytí výdajů spojených s organizací akcí, které mohou trvat až dva dny: mohou začít v pátek a pokračovat následující den. Lze rovněž uspořádat předešlé akce před hlavní akcí a související akce po ní, jako jsou závěrečná setkání nebo následné akce menšího rozsahu. Žadatelé se vyzývají, aby předkládali návrhy pro roky 2024 i 2025. Finanční podpora bude mít podobu paušální částky.

Uzávěrka do je do 25. října 2023, 17:00

Odkaz pro více informací

Zpět na výpis novinek