Novinky

Finanční podpora pro výměnu zkušeností a budování kapacit udržitelných měst

06.04.2023

Program Evropská městská iniciativa (European Urban Initiative/EUI) vyhlásil dvě výzvy na podporu budování kapacit mezi evropskými městy. Podle zaměření a rozsahu výměny zkušeností a budovaní kapacit jsou výzvy rozděleny na „City-to-City Exchanges“ a „Peer Reviews“.

City-to-City Exchanges

Krátkodobá výměna zkušeností a vzájemné učení mezi dvěma městy (v odůvodněném případě i více městy; primárně je ale výzva zaměřená na bilaterální spolupráci). Žadatel může požádat o podporu při 1 – 3 návštěv zaměřených na vybrané téma(ta) udržitelného městského rozvoje. Předpokládaná doba návštěvy je 2 – 5 dnů a měly by být uskutečněny v blízké době po schválení žádosti. Hrazeny mohou být osobní a cestovní náklady – podrobně viz dokument výzvy.

Uzávěrka pro podávání projektů je 17. listopadu 2023. Projekty mohou být podávány a budou hodnoceny průběžně.

Více informací:

EUI-CB Guidance for City to City Exchanges_1.pdf (urban-initiative.eu)

Peer Reviews

Výměna zkušeností u předem definovaných aktivit podložených v strategiích udržitelného městského rozvoje měst. Cílem je zlepšit procesy i implementaci těchto plánů díky vzájemné výměně zkušeností. Peer Reviews by se měly zaměřit na 3 specifické výzvy (problematiky) udržitelného městského rozvoje. Výzva je především zaměřena na města do 500 tisíc obyvatel z méně rozvinutých nebo přechodných regionů, která nebyla podpořena v obdobném programu v předchozím období.

Uzávěrka je 29. května 2023. Obdobná výzva je plánována také v druhé polovině tohoto roku.

Více informací k výzvě:

Peer Review – Cities Under Review | EUI (urban-initiative.eu)

V rámci žádosti musí žadatelé vyplnit dotazník (sebehodnocení):

JRC Self-Assessment Tool for Sustainable Urban Development strategies (SAT4SUD)

Projekty musí být v souladu s šesti základními kameny evropské strategie udržitelného rozvoje definované v příručce „Handbook of Sustainable Urban Development Strategies“, tedy:

  1. Strategický rozměr
  2. Územní zaměření
  3. Správa
  4. Meziodvětvová integrace
  5. Financování
  6. Monitorování

Více informací:

Handbook of Sustainable Urban Development Strategies | European Commission (europa.eu)

Webinář a individuální konzultace

Dne 3. května od 10:00 do 11:30 proběhne informační webinář k podrobnostem výzvy. Odkaz na registraci.

Zájemci i žadatelé si mohou rezervovat také 15-minutovou individuální schůzku pro konzultaci svých projektových záměrů se zástupci programu:

Booking for peer reviews

Booking for city-to-city exchange

Zpět na výpis novinek