Novinky

Hledání partnerů do první výzvy pro projekty inovativního zdravotnictví

10.05.2022

14. června připravuje Iniciativa pro inovativní zdravotnictví (Innovative Health Initiative/IHI) zahajovací konferenci a setkání potenciálních partnerů pro první výzvu („IHI Kick-off and brokerage event“). Akce proběhne v Bruselu a zároveň bude přístupná on-line. Účast na akci je bezplatná, podmínkou je pouze registrace a vyplnění profilu organizace, která hledá mezinárodní partnery do první výzvy. Odkaz na registraci a program viz níže.

První výzva má být vyhlášena v druhé polovině června 2022 a témata jsou již známa:

  • Inovativní způsoby péče o pacienty s neurodegenerativními chorobami
  • Diagnostika a léčba rakoviny; inovativní obrazová diagnostika a inovativní multimodální terapie rakoviny zaměřené na pacienta
  • Přístup k heterogenním údajům o zdraví a jejich integrace pro zlepšení zdravotní péče
  • Nové nástroje pro predikci, prevenci a monitorování kardiovaskulárních onemocnění
  • Posílení excelence klinického vývoje v EU, harmonizovaná metodika na podporu zavádění raných studií proveditelnosti (EFS).

Podrobně viz Future opportunities | IHI Innovative Health Initiative (europa.eu)

Iniciativa pro inovativní zdravotnictví (IHI) je novým programem financovaným rovným dílem z prostředků Evropské komise a soukromých subjektů. Jedná se tedy o typický PPP (Public-Private Partnership), který navazuje na předchozí iniciativu IMI – Innovative Medicine Innitiative. IHI podporuje zejména spolupráci a výzkum napříč sektory s cílem zlepšit zdravotní péči a posílit výměnu zkušeností různých subjektů v oblasti zdraví. Vizi Iniciativy shrnuje motto: Od péče o nemocné k péči o zdraví (From disease care to health care).

Projekty budou moci podávat konsorcia složená z minimálně 3 právnických osob ze 3 různých členských zemí EU, nebo přidružených zemí. Maximální míra spolufinancování bude 55 % (nebude-li ve výzvě určeno jinak).

Výzvy budou rozděleny na jednokolové a dvoukolové (one/two-stage calls). IHI nabízí také technickou asistenci pro přípravu projektů.

Témata dalších výzev se budou měnit a vždy budou konzultována s širším spektrem odborníků. Součástí iniciativy je např. také Patient Pool pro zapojení pacientů do strategického plánování.

Více informací k IHI akci 16. května, včetně programu a registrace:

IHI Kick-off and brokerage event | IHI Innovative Health Initiative (europa.eu)

Více informací k iniciativě IHI:

Innovative Health Initiative | IHI Innovative Health Initiative (europa.eu)

Více informací k 1. výzvě:

Future opportunities | IHI Innovative Health Initiative (europa.eu)

Zpět na výpis novinek