Horizon 2020

věda, výzkum, inovace

Horizon 2020 je program pro výzkum a inovace, který má k dispozici téměř 80 miliard EUR pro období 2014-2020. Program je zaměřen na výzkum a vývoj, zejména na přenos inovací z laboratoře na trh. Cílem je zajistit, aby Evropa produkovala prvotřídní vědu, odstraňovala překážky inovacím a usnadňovala spolupráci veřejného a soukromého sektoru při přinášení inovací. Je považován za jeden z nejvýznamnějších prostředků podpory hospodářského růstu a vytváření pracovních míst.

Zpět na programy