Novinky

IHI – Nový evropský program na podporu zdraví

02.02.2022

Iniciativa pro inovativní zdravotnictví (Innovative Health Initiative/IHI) je novým programem financovaným rovným dílem z prostředků Evropské komise a soukromých subjektů. Jedná se tedy o typický PPP (Public-Private Partnership), který navazuje na předchozí iniciativu IMI – Innovative Medicine Innitiative. IHI podporuje zejména spolupráci a výzkum napříč sektory s cílem zlepšit zdravotní péči a posílit výměnu zkušeností různých subjektů v oblasti zdraví. Vizi Iniciativy shrnuje motto: Od péče o nemocné k péči o zdraví (From disease care to health care).

Iniciativu komise slavnostně zveřejnila 26. ledna 2022 a první výzvy mají být vyhlášeny v červnu tohoto roku. Témata výzev budou vždy konzultována s širším spektrem odborníků. V nejbližších výzvách budou k podporovaným aktivitám patřit např.:

  • Inovativní způsoby péče o pacienty s neurodegenerativními chorobami
  • diagnostika a léčba rakoviny; inovativní multimodální terapie rakoviny zaměřené na pacienta
  • Přístup k heterogenním údajům o zdraví a jejich integrace pro zlepšení zdravotní péče
  • Nové nástroje pro predikci, prevenci a monitorování kardiometabolických onemocnění
  • Posílení excelence klinického vývoje v EU harmonizovaná metodika na podporu zavádění raných studií proveditelnosti (EFS).
  • A další oblasti – viz Future opportunities | IHI Innovative Health Initiative (europa.eu)

IHI ale nabízí také například technickou asistenci pro přípravu projektů, nebo zákaznicky orientované služby prostřednictvím platformy Patient Pool.

Projekty budou moci podávat konsorcia složená z minimálně 3 právnických osob ze 3 různých členských zemí EU, nebo přidružených zemí. Maximální míra spolufinancování bude 55 % (nebude-li ve výzvě určeno jinak). Výzvy budou rozděleny na jednokolové a dvoukolové (one/two-stage calls).

Více informací:

Innovative Health Initiative | IHI Innovative Health Initiative (europa.eu)

Zpět na výpis novinek