Innovative Medicine Innitiative (IMI)

Inicitiva pro inovativní medicínu 

IMI představuje největší světové partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) v biologických vědách. Jedná se o partnerství mezi Evropskou unií (zastoupenou Evropskou komisí) a evropským farmaceutickým průmyslem (zastoupen Evropskou federací farmaceutického průmyslu a asociací EFPIA).  

Cílem IMI je vyvíjet vakcíny, léky a léčebné postupy příští generace, jako jsou např. nová antibiotika. Součástí iniciativy je větší koordinace napříč průmyslovými odvětvími pro spolehlivější a rychlejší klinická hodnocení a lepší regulaci. Podpora výzkumu a inovací zároveň otevírá nové obchodní možnosti založené na nových službách a produktech. Výzkum, průmysl a společenská odvětví zapojená do systému IMI těží ze spolupráce a sdílení znalostí. 

Více informací: https://www.imi.europa.eu/  

Zpět na programy