Novinky

Inovační fond podpoří velké projekty na průlomové bezemisní technologie a přístupy

29.10.2021

Tato výzva se zaměřuje na velké projekty (nad 7,5 mil. EUR) v oblasti nízkouhlíkových technologií a procesů ve všech odvětvích, na která se vztahuje směrnice o emisních povolenkách EU ETS (2003/87/ES), včetně ekologicky bezpečného zachytávání, ukládání, nebo využívání uhlíku (CCUS), které významně přispívají ke zmírnění změny klimatu. Podpora se týká rovněž nových produktů nahrazujících produkty s vysokým obsahem uhlíku vyráběné ve výše uvedených odvětvích a inovativní technologie v oblasti obnovitelných energií a skladování energie.

Způsobilými žadateli jsou právnické subjekty (soukromé, veřejné, nebo mezinárodní) založené v členských zemích EU, Islandu, nebo Norska. Žadatel musí být přímo zodpovědný za řízení a implementaci projektu. Nemusí vytvářet konsorcium, výzva připouští žádost jediného partnera (tzv. single applicant), partnerská konsorcia jsou rovněž možná.

Prostřednictvím Inovačního fondu je možné požádat o technickou asistenci při přípravě projektu, která bude hrazena z programu.

Alokace na tuto výzvu je 1 500 000 000 EUR na granty a 2 000 000 EUR na technickou pomoc při vývoji projektu (tzv. PDA – Project Development Assistance). Dotace bude poskytnuta formou jednorázové částky.

Uzávěrka pro podání projektů je 3. 3. 2022.

Inovační fond je relativně novým fondem, který je financován ze Systému ETS pro obchodování s emisními povolenkami. Rozpočet v letech 2020 – 2030 je odhadován na 20 miliard EUR (v závislosti na ceně emisních povolenek). Výkonnou agenturou programu je CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency).

Více informací k výzvě:

Funding & tenders (europa.eu)

Více informací k inovačnímu fondu:

https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en

Zpět na výpis novinek