Novinky

Inovativní medicína a nově zveřejněné výzvy

25.06.2020

Program Horizon 2020/IMI (Innovative Medicine Inniciative) zveřejnil další výzvy v oblasti inovativní medicíny, konkrétně:

  • Omezená výzva: Maximalizace dopadu IMI2 JU a vědeckých priorit

 Jednofázová výzva s finální uzávěrkou příjmu projektů dne 29. 9. 2020.

Číslo výzvy: IMI2-2020-22-01

Více informací:

Restricted Call to maximise impact of IMI2 JU objectives and scientific priorities

Ostatní výzvy jsou dvoufázové a 29. 9. 2020 mají uzávěrku projekty, které prošly hodnocením prvního kola.

  • Návratnost procesních dat pro studii účastníků v souladu s GDPR a schváleným etickým rámcem

Číslo výzvy: IMI2-2020-23-01

Více informací:

Returning Clinical Trial Data to study participants within a GDPR compliant and approved ethical framework

  • Modelování dopadu monoklonálních protilátek a vakcín na snížení antimikrobiální rezistence

Číslo výzvy: IMI2-2020-23-02

Více informací:

Modelling the impact of monoclonal antibodies and vaccines on the reduction of antimicrobial resistance   

  • Platforma pro urychlení objevování a validace biomarkerů na podporu vývoje léčiv pro neurodegenerativní choroby

Číslo výzvy: IMI2-2020-23-03

Více informací:

A platform for accelerating biomarker discovery and validation to support therapeutics development for neurodegenerative diseases   

  • Optimální léčba pacientů s celistvými nádory pomocí umělé inteligence

Číslo výzvy: IMI2-2020-23-04

Více informací:

Optimal treatment for patients with solid tumours in Europe through Artificial Intelligence    

  • Zrychlení diagnostiky vzácných onemocnění pomocí novorozeneckého genetického screeningu a digitálních technologií

Číslo výzvy: IMI2-2020-23-05

Více informací:

Shortening the path to Rare Disease diagnosis by using newborn genetic screening and digital technologies    

  • Faktory ovlivňující pacientovo chování

Behavioural Model of Factors Affecting Patient Adherence    

IMI2-2020-23-06

Zpět na výpis novinek