Novinky

Inovativní projekty ve zdravotnictví podpoří IHI

15.12.2022

Iniciativa pro inovativní zdravotnictví (Innovative Health Initiative/IHI), zveřejnila třetí výzvu pro podávání projektů ve zdravotnictví. K podporovaným oblastem patří predikce a prevence nemocí prostřednictvím screeningové platformy a biomarkerů, zlepšování zdravotnické evidence a inovace procesů se zaměřením na pacienta, zvyšování efektivity nemocničních zařízení, posílení evropského translačního výzkumu pro léčivé přípravky moderní terapie u vzácných onemocnění, digitální zdravotnické technologie pro prevenci a personalizované řízení duševních poruch a jejich dlouhodobých zdravotních následků – podrobně viz odkazy níže.

Výzvy jsou určeny zejména výzkumným organizacím, zapojit se ale mohou také univerzity, malé a střední firmy, relevantní průmyslová odvětví, nemocnice, nebo organizace na podporu pacientů. Spolufinancování je max. do výše 55 % rozpočtu.

Třetí výzva bude otevřena do 15. března 2023. Čtvrtá výzva, zaměřená na další témata ve zdravotnictví, je plánována začátkem příštího roku, pravděpodobně již v lednu.

Odkaz na podrobné znění výzev:

Odkaz na 3. výzvu: IHI – call 3.

Odkaz na související dokumenty k výzvě:

Guide for applicants

Guidance to find project partners

Kontakt: applicants@ihi.europa.eu 

IHI Informační dny

V prosinci a lednu probíhají informační dny se sérií vzdělávacích workshopů a schůzek, kde je možné hledat také mezinárodní partnery pro své projekty. Hledání partnerů je určena dlouhodobá partnerská platforma IHI:

12. -15.  prosince 2022 – proběhly Informační dny ke 3. výzvě. Odkaz na záznamy z webinářů a prezentace:

https://bit.ly/IHICallDays3

18. – 19. ledna 2023 – Informační dny ke 4. výzvě (Call 4). Odkaz na registraci:

IHI Call Days – call 4

Zpět na výpis novinek