Novinky

Kina jako inovační centra pro místní komunity

19.06.2020

Záměrem této výzvy je vytvořit z kin (zejména v oblastech s omezenou kulturní infrastrukturou a oblastech silně zasažených pandemií COVID-19) inovativní kulturní centra (hubs). Žádat mohou ve spolupráci s alespoň jedním kinem také kulturní organizace, které v rámci své činnosti nabízí filmové projekce a doprovodný program. 

Žadatelem může být konsorcium alespoň 3 partnerů z alespoň 3 různých členských zemí EU, z nichž je minimálně jeden je provozovatel kina. Začátek projektu by měl být mezi listopadem 2020 a březnem 2021, trvání projektu max. 18 měsíců. Je možné získat podporu do výše max. 70 % celkových uznatelných nákladů, přičemž max. výše grantu je 500 000 EUR.

Zaměření finanční podpory:

  • přeshraniční projekty spolupráce mezi provozovateli kin i mezi kiny, VOD platformami a dalšími kulturními organizacemi
  • programování evropského obsahu (min. 60 %) různých žánrů a formátů (celovečerní filmy, TV seriály, animace, dokumenty, krátké filmy, VR ad.)
  • vzdělávací aktivity (debaty, workshopy, vč. online) týkající se filmu, nových audiovizuálních technologií nebo dalších kulturních aktivit
  • inovativní aktivity reflektující důsledky pandemické krize a oživující zážitek návštěvy v kině jak v reálném, tak virtuálním prostředí (např. ve spolupráci s VOD platformami)
  • propagační a komunikační aktivity spojené s projektem
  • vytváření sítí a výměna zkušeností

Hodnotí se inovativnost projektu, kvalita a rozmanitost programování (žánry, země), přeshraniční spolupráce, dopad na zlepšení kulturního života místní komunity, kvalita aktivit, jejich relevance pro budování a vzdělávání publika, potenciál pro jejich udržitelnost po skončení financování projektu a kvalita organizačního týmu, partnerství a výměna zkušeností mezi partnery

Žádosti musejí být poslány do data uzávěrky elektronicky (cnect-cinema-hubs@ec.europa.eu), a zároveň poštou na adresu Evropské komise – viz  podmínky výzvy.

Číslo výzvy: CNECT/i.3/2020/2738010

Uzávěrka pro podávání projektů: 7. 8. 2020

Více informací:

Kreativní Evropa.cz/Kina jako inovativní huby pro místní komunity

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/preparatory-action-cinemas-innovation-hubs-local-communities

Zpět na výpis novinek