Novinky

Kreativní Evropa zveřejnila plán na rok 2022 a připravuje webinář k evropské spolupráci

26.01.2022

Kreativní Evropa zveřejnila pozvánku na webinář k plánované výzvě na podporu projektů evropské spolupráce, která má být vyhlášena začátkem února 2022 (a uzavřena 31. března 2022). Webinář se koná ve čtvrtek 10. února od 10 do 12 hodin a registrace již byla zahájena. Vážní zájemci o grant se do 11. března mohou přihlásit také do intenzivního kurzu, který proběhne ve dnech 17. února, 3. března. a 22. března 2022 a jehož obsahem bude rozpracování konkrétního záměru projektu.

Více informací:

Webinář k výzvě Projekty evropské spolupráce 2022 – Kreativní Evropa (kreativnievropa.cz)

Roční pracovní program Kreativní Evropy 2022 a navýšení rozpočtu

Evropská komise schválila 13. ledna Roční pracovní program Kreativní Evropy na rok 2022. Oproti loňskému roku byl rozpočet navýšen o 100 milionů eur.

Roční pracovní program Kreativní Evropy na rok 2022 představuje politický rámec programu, jeho priority a aktivity. S rozpočtem ve výši přibližně 385 milionů eur posiluje Kreativní Evropa svou podporu tvůrčím a kulturním partnerům, kteří musí čelit výzvám vyplývajícím z pandemické krize a z rostoucí celosvětové konkurence.

Aktivity pro rok 2022 v části KULTURA

  • Projekty evropské spolupráce

Projekty evropské spolupráce budou vyhlášeny v únoru a budou zaměřeny na všechna kulturní a kreativní odvětví s cílem podpořit mezinárodní spolupráci, výměnu zkušeností, společnou tvorbu a inovace.

  • Scénická umění a kulturní dědictví

Ve druhé polovině roku 2022 budou zveřejněny tři nové výzvy na podporu hudebního sektoru prostřednictvím iniciativy Music Moves Europe, sektoru scénických umění prostřednictvím iniciativy Perform Europe a kulturního dědictví prostřednictvím Označení Evropské dědictví.

  • Knihy a literatura

Kreativní Evropa bude podporovat překlady literárních děl, rozvoj partnerství mezi nakladateli a Evropský týden knihy, iniciativu na podporu čtení mezi mladými lidmi.

  • Ceny a iniciativy

Kreativní Evropa podpoří udílení cen EU v oblasti literatury, hudby, architektury a kulturního dědictví formou grantů, a stejně tak iniciativu Evropská hlavní města kultury. Důraz je kladen na sdílení znalostí, navazování kontaktů a možnosti propagace pro vítěze.

Aktivity pro rok 2022 v části MEDIA

  • Audiovizuální obsah

V roce 2022 je k dispozici nová podpora na vývoj videoher a imerzivního obsahu. Kreativní Evropa pokračuje v podpoře společného vývoje, vývoje slate a mini-slate, jakož i výroby televizního a online obsahu.

  • Audiovizuální podnikání

Nový program MEDIA 360°, který bude spuštěn v roce 2022, bude stavět na synergiích v rámci audiovizuálního průmyslu, přičemž bude pokračovat podpora vzdělávacích programů, trhů, filmových distributorů a sales agentů a inovativních nástrojů/obchodních modelů.

  • Audiovizuální publikum

Kreativní Evropa bude udělovat novou podporu pro sítě festivalů, která doplní podporu poskytnutou jednotlivým festivalům v rámci pracovního programu na rok 2021. Program bude nadále podporovat síť evropských kin, evropské sítě VOD a celoevropské strategie distribuce filmů.

  • Audiovizuální politika a komunikace

Prostřednictvím dialogu o regulaci, sdílení analýz a údajů o trendech hodlá Kreativní Evropa podporovat ucelenou evropskou audiovizuální politiku, přičemž se bude opírat o Evropskou audiovizuální observatoř a ERGA. Program předpokládá konzultace se zúčastněnými stranami prostřednictvím European Film Forum a oslovení diváků prostřednictvím Ceny diváků Lux.

  • Media Invest

Kreativní Evropa bude podporovat platformu pro kapitálové investice prostřednictvím spojení fondů MEDIA s fondy InvestEU s cílem zaručit soukromé investice do audiovizuálního odvětví.

Aktivity v Mezioborové části

V rámci této části programu bude Kreativní Evropa pokračovat v podpoře projektů spolupráce v oblasti žurnalistiky a poskytovat stabilnější podporu projektům zaměřeným na svobodu médií a mediální gramotnost.

  • Creative Innovation Lab

Kreativní Evropa bude i nadále podporovat inovativní přístupy k tvorbě, distribuci a propagaci obsahu v různých odvětvích, které mohou přispět i k cílům Nového evropského Bauhausu.

 Více informací:

Roční pracovní program Kreativní Evropy 2022 a navýšení rozpočtu – Kreativní Evropa (kreativnievropa.cz)

Zpět na výpis novinek