Novinky

Lidská práva, občanskou společnost a spolupráci měst podpoří program CERV

21.12.2021

Program CERV, který podporuje občanskou společnost, rovnost, lidská práva, evropskou historii a hodnoty, včetně respektování právního státu a demokracie v EU, zveřejnil několik výzev.

Přehled všech výzev, včetně data uzávěrky pro podávání projektů:

  • Angažovanost a participace občanů (10. 2. 2022)
  • Podpora rovnosti, boje proti rasismu, xenofobii a diskriminaci (24. 2. 2022)
  • Národní kontaktní místa Romů (3. 3. 2022)
  • Podpora rovnosti žen a mužů (16. 3. 2022)
  • Spolupráce měst – Partnerství a Sítě (24. 3. 2022)
  • Evropská paměť (24. 3. 2022)
  • Evropské hodnoty (29. 3. 2022)
  • Prevence a boj proti genderově podmíněnému násilí a násilí na dětech (12. 4. 2022)
  • Ochrana a prosazování práv dítěte (18. 5. 2022)
  • Podpora budování kapacit a povědomí o Listině základních práv EU a činnosti strategických soudních sporů týkajících se demokracie, právního státu a porušování základních práv (24. 2. 2022)

O podporu z programu CERV se mohou ucházet veřejné instituce a neziskové organizace ze zemí EU, nebo přidružených. Zpravidla je vyžadováno partnerství – podmínky se liší u jednotlivých výzev (obvyklou podmínkou jsou min. 2-3 partneři z různých zemí EU, některé výzvy ale připouští i jednoho partnera a národní úroveň.) Míra spolufinancování se pohybuje mezi 60-100 % způsobilých nákladů.

Více informací k jednotlivým výzvám najdete v uvedených odkazech nebo kontaktujte Bruselskou linku.

Základní informace k programu CERV i aktuálním výzvám jsou přehledně zpracovány také v newsletteru Úřadu Vlády:

https://bruselskalinka.cz/wp-content/uploads/2022/01/CERV_newsletter_1_2021.pdf

Přehled výzev

Citizens’ engagement and participation

Call for proposals to promote equality and to fight against racism, xenophobia and discrimination

Call for proposals to promote gender equality

Call for Town-Twinning

Networks of Towns

Funding & tenders (europa.eu)

Call for proposals to protect and promote the rights of the child

Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children

Call for proposals limited/restricted to National Roma Contact Points

Promote capacity building and awareness on the EU Charter of Fundamental Rights and activities on strategic litigation relating to democracy, the rule of law and fundamental rights breaches

Evropské hodnoty (Union Values) je specifická výzva na tzv. kaskádové projekty a podporuje rozvoj občanské společnosti v oblastech programu CERV. Této výzvě je věnován samostatný článek na webu Bruselské linky:

Union Values

Zpět na výpis novinek