Novinky

Mezinárodní setkání uhelných regionů proběhne v červnu v Karlových Varech

10.01.2023

Ve dnech 27. – 28. června 2023 proběhne v Karlových Varech tzv. Výroční politický dialog (Annual Political Dialogue), tedy setkání zájmových stran evropských regionů, které se odklání od uhlí a přechází k udržitelným zdrojům energií. Součástí setkání bude výměna zkušeností a dobrých praktik mezi zástupci dotčených sektorů. Setkání pořádá Sekretariát Iniciativy přechodných uhelných regionů (Coal Regions in Transition Initiative) ve spolupráci s Evropskou komisí a regionálními partnery.

Další informace k akci budou zveřejněny na webu:

ENER – Save the Date: Coal Regions in Transition’s next Annual Political Dialogue (europa.eu)

Více informací k iniciativě Coal Regions in Transition:

Initiative for coal regions in transition (europa.eu)

Zpět na výpis novinek