Novinky

Možnost připojení ke schváleným projektům Horizont Evropa

07.07.2022

Výzva programu Horizont Evropa s názvem „Hop On Facility“ (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-07) umožňuje subjektům z méně pokročilých inovátorských regionů „naskočit“ (hop on) do existujících podpořených projektů, schválených v rámci II. pilíře programu (zaměřeného na Globální výzvy a konkurenceschopnost), nebo subprogramu EIC Pathfinder ve třetím pilíři Horizont Evropa.

Hlavními kritérii výběru jsou excelence a přidaná hodnota nového partnera, který bude vykonávat relevantní dodatečný úkol v projektu. Úloha a přínos nového partnera musí být v projektu jasně zdůvodněny. Podmínkou je účast maximálně jedné právnické osoby ze země, která v konsorciu není dosud zastoupena a zároveň splňuje podmínku regionu s nižší výkonností v oblasti výzkumu a inovací. Cílem je propojit výzkum v těchto zemích s pokročilejšími inovátorskými regiony.

Uzávěrka pro podávání projektů je 10. listopadu 2022.

Odkaz na plné znění výzvy:

Funding & tenders (europa.eu)

Odkaz na web Horizont Evropa v českém jazyce:

www.horizontevropa.cz

Prezentace Widera:Horizont Evropa 9. rámcový program Evropské unie pro výzkum a inovace

Zpět na výpis novinek