Novinky

Nabídka technické podpory projektům tzv. Nového evropského Bauhausu

06.04.2022

Nový evropský Bauhaus je iniciativa, která si klade za cíl propojit udržitelnost s kvalitním architektonickým stylem a sociálním začleněním.

Prostřednictvím soutěžní výzvy „Podpora místních iniciativ Nového evropského Bauhausu“ (Support to New European Bauhaus Local Initiatives), kterou vyhlásila Evropská komise, Generální ředitelství pro Regionální a městskou politiku, získají vybraní příjemci technickou podporu pro přípravu vlastních projektů.

Podpořeny budou projekty vedené místními veřejnými institucemi, které přispějí k rozvoji v některé z následujících čtyřech oblastech činností:

  1. Renovace stávajících budov a veřejných prostranství respektující principy cirkulární ekonomiky a uhlíkové neutrality;
  2. Zachování a transformace kulturního dědictví;
  3. Adaptace a transformace budov pro cenově dostupné bydlení;
  4. Regenerace městských nebo venkovských prostor.

Všechny činnosti musí respektovat zásady Nového evropského Bauhasu – tedy udržitelnost, styl a inkluzi.

Vhodnými žadateli jsou zejména malá města a střední města v členských zemích EU s méně než 100 000 obyvateli. Žadatelem může být také kraj, aglomerace, skupiny obcí, nebo propojené oblasti (včetně přeshraničních). Vždy se musí jednat o veřejné instituce, které mají všechny kompetence potřebné k realizaci předloženého projektového návrhu. Podpořeny budou pokročilé projektové záměry na přeměnu stávající místní infrastruktury nebo veřejného prostoru, které dosud neobdržely obdobnou podporu EU.

Podpořeno bude 20 projektů, které obdrží technickou podporu při přípravě projektů (např. posouzení konkrétních potřeb projektu a doporučení pro realizaci, podpůrné služby v oblasti legislativního a finančního poradenství, zapojování zúčastněných stran, poradenství pro řízení projektů, plán implementace včetně podrobného akčního plánu apod.)

Žádost se podává v angličtině. Uzávěrka pro podání žádosti je 23. května 2022.

Odkaz na výzvu:

New European Bauhaus Local Initiatives (ramboll.com)

Odkaz na manuál k výzvě:

Guidelines-New-European-Bauhaus-Local-Support.pdf (adelphi.de)

Více informací k Novému evropskému Bauhausu:

Nový evropský Bauhaus – Regionální politika – Evropská komise (europa.eu)

Zpět na výpis novinek