Národní program INTER-EXCELLENCE a jeho podprogram INTER-EUREKA

Program INTER-EXCELLENCE LT, konkrétně jeho podprogram INTER-EUREKA (LTE) je určen na podporu mezinárodní spolupráce malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje. Povinnou podmínkou k podpoře projektů je, že na projektu participuje nejméně jeden účastník z ČR a nejméně jeden zahraniční účastník v souladu s pravidly programu EUREKA. 

Více informací: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-eureka