Novinky

Nástroj na propojení Evropy CEF vyhlásil první výzvy v novém programovacím období

13.09.2021

Dvě výzvy jsou aktuálně otevřeny v rámci Connecting Europe Facility (CEF), tedy Nástroje na propojení Evropy. CEF je zaměřen na rozvoj transevropských sítí – dopravních, energetických a digitálních.

Obě vyhlášené výzvy spadají do energetické části CEF a podporují tzv. projekty společného zájmu (projects of common interest/PCIs). Jedná se o projekty energetické infrastruktury, které mají významné sociálně-ekonomické přínosy, zajišťují solidaritu mezi členskými státy a nemají zajištěno dostatečné tržní financování. Tyto projekty by měly přispívat k naplňování cílů evropské energetické politiky (TEN-E).  Energetické projekty společného zájmu představuje devět strategických prioritních koridorů energetické infrastruktury v jednotlivých zeměpisných oblastech, pokud jde o elektřinu, plyn a ropu, a tří celounijní prioritní oblasti energetické infrastruktury, které se týkají inteligentních sítí, elektrických dálnic a sítí pro přepravu oxidu uhličitého.Více informací: https://ec.europa.eu/energy/topics/infrastructure/projects-common-interest/PCI-examples-and-their-benefits_en

https://ec.europa.eu/energy/infrastructure/transparency_platform/map-viewer/main.html

První výzva (CEF-E-2021-PCI-STUDIES: Electricity, Gas, Smart Grids and CO₂ networks) podpoří přípravu studií, které přispějí k energetickým projektům společného zájmu (studie proveditelnosti, přípravné, mapovací, hodnotící, testovací a validační studie, včetně softwarových verzí, a další opatření technické podpory, včetně souvisejících prací, jako je průzkum dotčených lokalit, nebo příprava financování.

Druhá výzva (CEF-E-2021-PCI-WORKS: Electricity, Gas, Smart Grids and CO₂ networks) podpoří rozvoj infrastruktury a práce na energetických projektech společného zájmu, tedy zajištění nákupů, subdodávek, zajištění komponent, systémů a služeb včetně softwaru, vývoje, konstrukčních a instalačních prací.

Obě výzvy mají uzávěrku 19. října 2021.

Více informací:

Zpět na výpis novinek