Novinky

Norské fondy: výzva pro bilaterální spolupráci

17.07.2020

Fondy EHP a Norska v ČR zveřejnily výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy. Výzva je zaměřena na spolupráci subjektů z ČR a Norska. Fond slouží jako flexibilní zdroj financování široké škály iniciativ společného zájmu, a to pro subjekty z obou zemí.

Žádosti mohou být předkládány průběžně do 17. června 2021, nebo do vyčerpání alokace výzvy.

Žádosti je nutné předkládat v angličtině a on-line prostřednictvím IS CEDR.

Oprávněnými žadateli jsou veškeré subjekty, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové organizace založené jako právnické osoby (v ČR nebo donorských státech).

Příklady aktivit, které lze uskutečnit v rámci Fondu:

  • workshopy, jednání, návštěvy a konference, semináře na témata společného zájmu;
  • studijní cesty a návštěvy do Norska2 nebo České republiky;
  • budování kapacit a krátkodobé vzdělávání;
  • sběr dat, zprávy, studie a publikace;
  • výstavy, performance aj. specifické kulturní a umělecké aktivity (např. koncert, divadelní představení);
  • kampaně, výstavy a propagační materiály;
  • technická spolupráce a výměna odborníků;
  • vysílání pracovníků a stáže.

Maximální výše grantu je 540 340 Kč (20 000 EUR).

Více informací:

https://www.eeagrants.cz/cs/bilateralni-spoluprace/aktuality/2020/vyhlaseni-3-otevrene-vyzvy-fondu-pro-bil-3085

Zpět na výpis novinek