Novinky

Nový evropský fond pro modernizaci energetických soustav a zlepšení energetické účinnosti

31.07.2020

Pro období 2021 – 2027 připravuje Evropská komise ve spolupráci s členskými státy EU nový fond (Modernizační fond), jehož cílem je podpořit investice do modernizace energetických soustav a zlepšení energetické účinnosti. Fond je určen pouze pro Bulharsko, Česko, Estonsko, Chorvatsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko. Výsledkem investic by měl být rychlejší přechod těchto států na nízkouhlíkové hospodářství.

Modernizační fond bude podporovat projekty, které pomohou splnit cíle pro snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti a rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Podpora z fondu bude doplňovat podporu z operačních programů tak, aby se jednotlivé programy nepřekrývaly a zároveň aby byla podpora přístupná co nejširšímu okruhu žadatelů a jejich technologickým řešením. Při hodnocení projektů budou zvýhodněny projekty v krajích, které jsou postiženy útlumem těžby uhlí.

9 programů Modernizačního fondu

  1. Modernizace soustav zásobování tepelnou energií
  2. Nové zdroje v energetice
  3. Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí GHG v průmyslu v systému ETS
  4. Zlepšení energetické účinnosti v podnikání
  5. Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru
  6. Modernizace veřejné dopravy
  7. Energetická účinnost ve veřejných budovách
  8. Komunitní energetika
  9. Modernizace soustav veřejného osvětlení s podporou inteligentních prvků

Podpora bude poskytována od roku 2021 do roku 2030. Programový dokument bude Vláda ČR schvalovat během podzimu 2020. Vyhlášení první výzvy je plánováno v prvním čtvrtletí 2021. Pro financování fondu jsou celkově vyčleněna 2 % emisních povolenek v období 2021–2030, odhadováno je tedy cca 140 mld. Kč za celé období.

Zprostředkujícím subjektem podpory bude Státní fond životního prostředí, který bude administrátorem projektových žádostí /administrátorem projektové dokumentace.

Více informací:

https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/modernisation-fund_en (EC, DG Clima, Modernisation Fund)

https://www.mzp.cz/cz/modernizacni_fond

Zpět na výpis novinek