Novinky

Nový evropský program pro podporu obnovitelných energií

11.08.2023

Finanční mechanismus pro podporu obnovitelných energií v EU (RENEWFM – EU Renewable Energy Financing Mechanism) je novým evropským programem zaměřeným na spolupráci členských států EU při zavádění a podpoře obnovitelných zdrojů energií. Mechanismus může díky vzájemné spolupráci pomoct zemím dosáhnout stanoveného cíle produkování 42,5 % podílu energií z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě do roku 2030.

V mechanismu jsou rozlišovány dva typy členských zemí: dobrovolně přispívají (contributing countries) a země, které souhlasí s výstavbou nových projektů na svém území (hosting countries). Podmínkou účasti v programu buď jako hostitel nebo přispěvatel je vyjádření zájmu členské země o účast. Výzva pro vyjádření zájmu o účast bude vyhlašována každý rok, pro dané období je nicméně již uzavřena. V případě, že se členské státy chtějí účastnit RENEWFM jako tvůrci projektů, měly by reagovat na výzvu k předkládání návrhů, jakmile bude vyhlášena.

Výhody programu pro dobrovolně přispívající země:

  • Země mohou financovat projekty zaměřené na obnovitelné zdroje energie, které mají potenciál být nákladově efektivnější, než kdyby byly provedeny na jejich vlastním území.
  • Země mohou získat přístup k výrobě obnovitelné energie, která na jejich vlastním území chybí nebo je nedostatečná. Země, které nemají přístup k pevnině, mohou využívat projekty obnovitelných zdrojů energie na moři.

Výhody programu pro hostující země:

  • Země mohou získat dodatečné místní investice do projektů obnovitelné energie bez zatížení vlastního státního rozpočtu.
  • Země mohou těžit z výhod v podobě podpory místní zaměstnanosti, nižších emisí skleníkových plynů, lepší kvality ovzduší, modernizace energetického systému a snížení závislosti na dodávkách energií.

Odkaz pro více informací

Kontaktní údaje na řídící agenturu programu: CINEA-RENEWFM@ec.europa.eu

O nadcházejících výzvách v programu RENEWFM Vás budeme informovat v aktualitách na našem webu.

Zpět na výpis novinek