Novinky

Nový program CERV podpoří spolupráci měst

09.06.2021

Dvě výzvy zaměřené na podporu spolupráce měst zveřejnil program Občané, rovnost, práva a hodnoty (v angličtině zkráceně CERV).

Cílem je prohloubit spolupráci měst a obcí, nabídnout jim možnost dlouhodobě diskutovat a rozvíjet témata společného zájmu a posílit dlouhodobou vizi evropské integrace. Důležitou součástí je vzájemná výměna zkušeností, začlenění veřejnosti do diskuze a vytváření evropských sítí s cílem další spolupráce ve vybraných oblastech.

K podporovaným aktivitám patří:

  • Zvyšování povědomí o kulturním a jazykovém bohatství a prostředí v Evropě
  • Zvyšování povědomí o důležitosti posílení evropského integračního procesu založeného na solidaritě
  • Podpora pocitu sounáležitosti s Evropou prostřednictvím debaty o budoucnosti Evropy
  • Úvahy o dopadu pandemie COVID-19 na místní komunity

Činnosti mohou, mimo jiné, zahrnovat workshopy, semináře, konference, vzdělávací aktivity, setkání odborníků, webináře, osvětové činnosti, sběr dat, konzultace, výměny a šíření dobrých praktik, rozvoj komunikačních nástrojů a používání sociálních médií.

Obě výzvy (Town Twinning a Network of Towns) mají uzávěrku 26. 8. 2021

V případě Town Twinningu je podmínkou zapojení alespoň dvou municipalit ze způsobilých zemí a alespoň jeden z partnerů musí být z členské země EU.  Návrhy pro Networks of Towns musí předkládat konsorcium s nejméně pěti partnery, z nichž nejméně tři jsou z členských zemí EU.

Více informací:

Call for proposals for town-twinning and networks of towns

Zpět na výpis novinek