Novinky

Nový program mobility pro umělce a kulturní pracovníky (Culture moves Europe)

26.10.2022

Nový stálý program mobility pro umělce a kulturní pracovníky s názvem „Kultura hýbe Evropou“ (Culture moves Europe) zahájila v říjnu 2022 Evropská komise, včetně první výzvy zaměřené na individuální mobilitu. K dispozici má částku 21 mil. EUR z programu Kreativní Evropa na období tří let (2022–2025). Iniciativa Kultura hýbe Evropou je tak největším evropským programem mobility umělců a kulturních pracovníků, zaměřeným na všechny země a odvětví programu Kreativní Evropa, v rámci složky Kultura.

Iniciativa Kultura hýbe Evropou řeší naléhavé potřeby kulturních a kreativních odvětví (inkluzivní a udržitelné příležitosti, se zvýšenou pozorností začínajícím umělcům). Program z pověření Evropské komise realizuje Goethe-Institut a zahrnuje dva typy akcí: individuální mobilitu a rezidenční pobyty. Prostřednictvím grantů na mobilitu nabídne přibližně 7.000 umělcům a kulturním pracovníkům možnost vycestovat do zahraničí v rámci EU i mimo ni za účelem profesního rozvoje nebo mezinárodní spolupráce, účastnit se tvůrčích rezidencí nebo hostit umělce a kulturní pracovníky. Akce týkající se rezidenčních pobytů bude zahájena počátkem roku 2023.

První výzva k individuální mobilitě se zaměřuje na umělce a kulturní pracovníky ze zemí, účastnících se programu Kreativní Evropa a pracujících v odvětvích architektury, kulturního dědictví, designu, módního návrhářství, literárního překladu, hudby, výtvarného umění a scénických umění, cestujících do jiné země programu Kreativní Evropa na dobu 7 až 60 dnů pro jednotlivé umělce a 7 až 21 dnů pro skupiny (2 až 5 osob). Stávající výzva je otevřena od 10. října 2022 do 31. května 2023.

Akce v oblasti individuální mobility budou probíhat na základě průběžných výzev (ty budou každý rok od podzimu do jara probíhat s měsíčním vyhodnocením).

Grant na mobilitu v rámci programu Kultura hýbe Evropou zahrnuje standardní cestovní výdaje (350 EUR na zpáteční cestu do vzdálenosti 5.000 km a 700 EUR na zpáteční cestu na vzdálenost nad 5.000 km) a diety ve výši 75 EUR na pokrytí nákladů na stravu a ubytování.

Kromě toho se v souladu s horizontálními prioritami programu, kterými je začleňování a udržitelnost, počítá s několika navýšeními grantu:

  • zelené navýšení: dodatečných 350 EUR, motivujících k tomu, aby umělci a kulturní pracovníci nevyužívali leteckou dopravu;
  • podpora umělců a kulturních subjektů se zvláštními potřebami souvisejícími se zdravotním postižením;
  • podpora pro žadatele přicházející z nejvzdálenějších zemí a území a nejvzdálenějších regionů nebo cestující do těchto destinací;
  • rodinné navýšení pro umělce, kteří mají dítě mladší 10 let;
  • vízové navýšení na nákup víza.

Ukrajinským umělcům, kteří nemohou opustit zemi, by mohlo být výjimečně umožněno požádat přímo o virtuální mobilitu. V takovém případě by obdrželi 35 EUR na dietách.

Více informací:

Culture Moves Europe: mobility for artists and professionals | Culture and Creativity (europa.eu)

Zpět na výpis novinek