Novinky

Ocenění sportovních a pohybových aktivit pro zdravý životní styl

24.03.2022

10 tisíc EUR může získat vítěz v některé kategorii soutěže #BeActive, kterou vyhlásil program Erasmus+. Jedná se o ocenění aktivit, které úspěšně propagují sport a aktivní pohyb. Cílem je inspirovat další organizace i jednotlivce v Evropě. Kromě uznání mají tyto ceny přitáhnout pozornost k novým metodám, dobrým praktikám a inovacím v oblasti evropského sportu.Ocenění je spojeno s iniciativou Zdravý život pro všechny (HealthyLifeStyle4All initiative).

Ocenění se dělí podle typu oborů a cílových skupin do 4 kategorií:

  1. Vzdělávání (#BeActive – Education Award)

Podpora výchovy dětí ke sportu během běžných školních aktivit (např. doprovodné sportovní aktivity a programy v rámci školy, kreativní sportovní aktivity po výuce organizované školou apod.)

  • Pracoviště (#BeActive – Workplace award)

Ocenění pro pracoviště (veřejné i soukromé organizace), které podporují zaměstnance ve sportovních aktivitách (během pracovní doby i mimo pracovní dobu, např. dostupností sportovních prostor aj.)

  • Napříč generacemi (#BeActive – Across generations award)

Ocenění pro mezigenerační sportovní aktivity a kampaně, zaměřující se na všechny věkové skupiny a jejich společné sportovní aktivity.

  • Místní hrdina (#BeActive – Local Hero Award)

Ocenění pro jednotlivce, kteří ke sportu a pohybu motivují ostatní. V minulosti tuto cenu získal např. triatlonista Tomáš Slavata, který prostřednictvím sportu pomáhá dětem, především z dětských domovů.

V soutěži bude rozděleno 60 tisíc EUR – 10 tisíc pro vítěze v každé kategorii a 2500 EUR pro finalisty na 2. a 3. místě v každé kategorii.

Uzávěrka pro podání přihlášky je 19. 5. 2022

Odkazy na jednotlivé soutěžní kategorie:

#BeActive – Education award (ERASMUS-SPORT-2022-BE-ACTIVE-AWARDS-EDU)

#BeActive – Workplace award (ERASMUS-SPORT-2022-BE-ACTIVE-AWARDS-WORKPLACE)

#BeActive – Across generations award (ERASMUS-SPORT-2022-BE-ACTIVE-AWARDS-GEN)

#BeActive – Local Hero Award (ERASMUS-SPORT-2022-BE-ACTIVE-AWARDS-HERO)

On-line průvodce pro podání přihlášky:

Erasmus-sport-2022-be-active-AWARDS_en.pdf

V případě dotazů můžete kontaktovat také Bruselskou linku.

Zpět na výpis novinek