Novinky

Pilotní projekty společného evropského vysokoškolského diplomu

22.06.2022

Program na podporu vzdělávání a mobilit, Erasmus+, vyhlásil výzvu „Pilot a Joint European Degree Label“, během které budou mezinárodní aliance institucí vysokoškolského vzdělávání a instituce veřejné správy mít příležitost prověřit, testovat a usnadňovat udělování společného evropského titulu na základě společných kritérií. Ze zkušeností těchto dobrovolných spoluvytvořených evropských kritérií může být v budoucnu připraven návrh na poskytování společných diplomů na vnitrostátní, regionální nebo institucionální úrovni. Společné tituly budou realizovány na dobrovolném základě, v souladu se stávajícími nástroji tzv. Boloňského procesu.

Projekt mohou podat aliance minimálně dvou vysokoškolských vzdělávacích institucí ze dvou různých zemí EU. Předpokládaná doba trvání projektu je jeden rok.

Uzávěrka pro podávání projektů je 6. října 2022

Více informací:

Pilot a joint European degree label (ERASMUS-EDU-2022-POL-EXP-EUdegree)

call-fiche_erasmus-edu-2022-pol-exp-he_en.pdf (europa.eu) – plné znění výzvy

Další otevřené výzvy programu Erasmus+ byly zveřejněny v dřívějších aktualitách Bruselské linky:

https://bruselskalinka.cz/excelenci-ve-vzdelavani-a-strategicke-aliance-podpori-program-erasmus/

Zpět na výpis novinek