Novinky

Podpora aktivního občanství a souvisejících neziskových aktivit

29.10.2021

Active Citizens Fund má za cíl podpořit organizace občanské společnosti, aby mohly posílit transparentnost při správě věcí veřejných, zkvalitnit občanské vzdělávání a mediální výchovu, prosazovat dodržování lidských práv a zohledňovat potřeby znevýhodněných skupin. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014 – 2021. V České republice jej spravuje konsorcium Nadace OSF, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautského institutu. 

Fond pro aktivní občanství (Active Citizens Fund) vyhlašuje poslední výzvu na podporu občanské společnosti. O grant mohou žádat neziskové organizace registrované v ČR (spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, účelová zařízení církví, obecně prospěšné společnosti a sdružení právnických neziskových osob), které mají minimálně dvouletou aktivní historii . Úspěšní žadatelé získají až 2 miliony korun na roční až dvouleté projekty.

Očekává se podpora cca 70 projektů na lokální, regionální i celostátní úrovni, zaměřených na občanskou participaci, advokační a tzv. watchdogové (hlídací) aktivity, zmocnění znevýhodněných skupin, občanské vzdělávání a mediální gramotnost, nebo posílení neziskových organizací v ČR.

Během listopadu 2021 proběhnou informační akce pro zájemce o grant.

Uzávěrka výzvy je 11. ledna 2022.

Více informací:

Active Citizens Fund – Nadace OSF

Aktuální výzvy – Active Citizens Fund

Poslední grantová výzva programu Active Citizens Fund – Culturenet

Zpět na výpis novinek