Novinky

Podpora cirkulární ekonomiky ve městech a regionech

27.12.2022

V programu Horizont Evropa byla aktuálně vyhlášena výzva na podporu cirkulární ekonomiky a odvětví, které mají přesah do tzv. zelené ekonomiky („Circular economy and bioeconomy sectors“). Podpořené projekty musí být v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu a naplňovat Akční plán EU pro oběhové hospodářství (CEAP/ EU circular economy action plan. Financované záměry budou součástí demonstračních projektů v rámci Iniciativy cirkulárních měst a regionů Evropské komise (European Commission’s Circular Cities and Regions Initiative/CCRI).

Výsledky projektů musí přispět ke všem níže očekávaným cílům:

  • Výrazné zvýšení podílu oběhového hospodářství, snížení emisí skleníkových plynů, případně odstraňování uhlíku v hodnotových řetězcích produktů, účinné zhodnocení místních zdrojů
  • Vytváření obchodních příležitostí a pracovních míst v oběhovém hospodářství v městském a/nebo regionálním měřítku.
  • Větší podíl občanů na oběhových a klimaticky neutrálních řešeních.
  • Přenos znalostí mezi městy, regiony (nebo jejich skupin), zapojení do společných projektů
  • Efektivní zavádění, snadnější replikace, škálovatelnost a zviditelnění systémových cirkulárních řešení

Demonstrační projekty v městském nebo regionálním měřítku musí zapojit všechny klíčové zúčastněné strany a v ideálním případě řeší více než jeden hodnotový řetězec produktů. Očekává se, že návrhy budou demonstrovat oběhová systémová řešení pro zavádění cirkulární ekonomiky (včetně oběhového biohospodářství) ve městech a regionech nebo jejich uskupení. Implementovaná oběhová systémová řešení by se měla zabývat ekonomickými, sociálními a environmentálními dopady přechodu na oběhové hospodářství a měla by zahrnovat výzkum, technologii a správu – tedy zejména demonstrace inovativních cirkulárních technologií, nových modelů správy a podnikání. Podpořené projekty by měly by být součástí implementace Iniciativy cirkulárních měst a regionů Evropské komise (CCRI) a měly by být prováděny v úzké koordinaci a spolupráci s Úřadem pro koordinaci a podporu CCRI (CCRI-CSO).

Uzávěrka projektů je dvoufázová. První termín pro odevzdání projektů je 28. března 2023, druhý termín (pro úspěšné žadatele) je 26. září 2023.

Více informací:

Circular economy and bioeconomy sectors (HORIZON-CL6-2023-CIRCBIO-02)

Iniciativa CCRI:

Circular cities and regions initiative (europa.eu)

Zpět na výpis novinek