Novinky

Podpora evropské kinematografie

06.04.2022

Program Kreativní Evropa vyhlásil výzvu na podporu evropské kinematografie s názvem „Síť evropských kin“ (Networks of European Cinemas). Cílem výzvy je vytvořit a provozovat síť kin, která budou spolupracovat, společně informovat a zlepšovat komunikaci, rozšiřovat publikum evropských filmů, vzájemně se inspirovat a zavádět inovace v oboru.

Finanční podpora je určena evropským provozovatelům kin, kteří promítají významný podíl zahraničních evropských filmů pro širší publikum a kteří se budou věnovat níže uvedeným činnostem:

  • inovativní aktivity zaměřené na oslovení nového publika a zvýšení zájmu mladých návštěvníků kin o evropské filmy,
  • propagace a promítání evropských filmů a rozšíření publika u jiných než národních evropských filmů,
  • využití digitalizace, včetně online nástrojů a datových aplikací,
  • úprava obchodních praktik evropských kin z hlediska udržitelnosti, začleňování a dostupnosti.
  • propagační a marketingové aktivity ve spolupráci s dalšími distribučními platformami (např. TV vysílatelé, VOD platformy).

Zvláštní pozornost bude věnována projektům, které představí odpovídající strategie pro zajištění udržitelnějšího filmového průmyslu, respektující genderovou vyváženost, sociální začleňování a evropské hodnoty.

Uzávěrka pro podání projektů je 28. července 2022.

Více informací:

Networks of European Cinemas (CREA-MEDIA-2022-CINNET)

Odkaz na manuál k žádosti:

call-fiche_crea-media-2022-cinnet_en.pdf (europa.eu)

Zpět na výpis novinek