Novinky

Podpora lidských práv, evropských hodnot, občanské společnosti, prevence násilí a dalších témat programu CERV

04.05.2021

Nový evropský program Práva a hodnoty má z angličtiny zkratku CERV: Citizens, Equality, Rights and Values programme. Cílem tohoto programu je chránit a prosazovat práva a hodnoty Evropské unie zakotvené ve Smlouvách EU a v Listině základních lidských práv a svobod. Program přispívá k udržení a dalšímu rozvoji otevřených, na právech založených, demokratických, rovných a inkluzivních společností.

CERV je podporuje aktivity ve čtyřech hlavních oblastech:

 1. Hodnoty Evropské unie
 2. Rovnost, lidská práva, rovnoprávnost žen a mužů
 3. Občanské iniciativy a participace
 4. Daphne (boj s násilím na ženách, dětech a genderově motivovanou diskriminací, včetně ochrany práv LGBTQI komunity)

V roce 2021 je otevřeno, nebo připravováno těchto 7 výzev:

 1. Výzva k předkládání projektů na podporu rovnosti a boje proti rasismu, xenofobii a diskriminaci (č.: CERV-2021-EQUAL, uzávěrka 15. 6. 2021)
 2. Výzva k předkládání projektů k prevenci a potírání násilí na dětech a genderově podmíněného násilí (CERV-2021-DAPHNE; uzávěrka 15. 6. 2021)
 3. Výzva k předkládání projektů na ochranu a prosazování práv dítěte (CERV-2021-CHILD, uzávěrka 7. 9. 2021)
 4. Připomínání evropské minulosti (CERV-2021-CITIZENS-REM, předpokládaná uzávěrka 22. 6. 2021)
 5. Provozní granty v rámci partnerství působících v oblasti ochrany unijních hodnot (CERV-2021-OG-SGA, předpokládaná uzávěrka 29. 6. 2021)
 6. Čtyřleté rámcové dohody: Výzva k předkládání projektů na podporu partnerských evropských sítí a organizací občanské společnosti činných na úrovni EU a evropských think tanků v oblastech ochrany hodnot Unie (CERV-2021-OG-FPA, předpokládaná uzávěrka 29. 6. 2021)
 7. Výzva k předkládání projektů – omezená pro vnitrostátní orgány pro ochranu údajů CERV-2021-DATA, předpokládaná uzávěrka 9. 9. 2021)  

Více informací: 

Funding & tenders (europa.eu)/CERV

Programu a výzvám v roce 2021 je věnován webinář dne 6. 5. 2021 k programům ERASMUS+ a Práva a hodnoty (CERV) v období 2021-2027:

Zpět na výpis novinek