Novinky

Podpora malých a středních firem v cestovním ruchu

05.10.2022

Výzvu „Rozvoj cestovního ruchu v Evropě prostřednictvím digitálních nástrojů a inovací“ (Boosting the tourism sector in Europe through digital tools and Innovation) vyhlásil Program na podporu malých a středních firem COSME, který prostřednictvím projektu DIGITOUR podpoří firmy v cestovním ruchu ve dvou oblastech, a to zlepšení znalostí o digitálních nástrojích (tzv. Voucher 1) a inovativní nápady na digitální řešení s cílem zlepšit svou nabídku a podpořit meziodvětvová a přeshraniční partnerství s dalšími zúčastněnými stranami a poskytovateli technologií (tzv. Voucher 2).

Cíle DIGITOUR:

  • zvyšování kvalifikace, budování kapacit a spolupráce;
  • spolupráce s aktéry digitálního ekosystému;
  • mentoring a poradenství
  • přístupu k platformám a sítím pro mezinárodní spolupráci.

Voucher 1

Způsobilé činnosti: školení a poradenská podpora.

(Oblasti: strategie efektivní digitální komunikace; společné vytváření online obsahu s přímou podporou digitálního poradce nebo školitele; podpora používání technických platforem, sociálních médií a softwaru CRM; implementace a správa řešení elektronického obchodu; ICT a webový marketing.) Konsorcium DIGITOUR bude pomáhat firmám na základě jejich potřeb na národní úrovni. Jednotlivě oceněné firmy zaplatí za konkrétní školení a poradenské služby nabízené poskytovateli technologií uvedenými na platformě DIGITOUR.

Uzávěrka výzvy: 31. března 2023. Délka projektů: 6 měsíců. Aktivity budou ukončeny do 31. října 2023.

Voucher 2

Způsobilé činnosti: implementace digitálních řešení; rozvoj projektů inovativních a digitálních technologií pro multifunkční zhodnocení územního a kulturního dědictví za účelem cestovního ruchu; personalizované digitální balíčky pro turisty mezinárodního zájmu a s meziodvětvovými zkušenostmi, online propagace prostřednictvím inovativních nástrojů, nabídka služeb prostřednictvím digitálních kanálů firem; inovativní projekty zahrnující rozšířenou realitu (augmented reality/AR) a virtuální realitu (VR) s pozitivními dopady na cestovní ruch. Oceněné firmy si vyberou a zaplatí konkrétní školení a poradenské služby nabízené poskytovateli technologií uvedenými na platformě DIGITOUR.

Uzávěrka výzvy: 30. listopadu 2022. Délka projektů: 11 měsíců. Aktivity budou ukončeny do 30. listopadu 2023.

Výzva je určena malým a středním podnikům s min. 2-letou historií, založených v některé zemi EU, a to v sektorech cestovního ruchu: Cestovní kanceláře, agentury a ostatní rezervační a související činnosti, Hotely a podobné ubytovací zařízení, Rekreační a jiné krátkodobé ubytování, Kempinky, parkoviště pro rekreační vozidla a parkoviště pro obytné přívěsy. (NACE: I5510, I5520, I5530, N79)

Celková alokace na výzvu je 148 tisíc eur a podpořeno bude min. 130 firem.

Formulář žádosti je k dispozici na webové stránce projektu DIGITOUR (viz níže). Žádost musí být podepsána právním zástupcem subjektu a odeslána e-mailem na adresu: contact@digitour-project.eu. Součástí žádosti jsou tři přílohy (Zpráva o registraci společnosti, Prohlášení žadatele a životopis koordinátora zodpovědného za realizaci projektu).

Pozn. Program na podporu malých a středních firem COSME 2014 – 2020, ze kterého je projekt DIGITOUR financován, je od tohoto období součástí programu Jednotný vnitřní trh (Single Market Program 2021-7).

Více informací:

DIGITOUR.eu

Call for Proposals for Tourism SMEs

Zpět na výpis novinek