Novinky

Podpora umělé inteligence prostřednictvím programu Digitální Evropa

19.11.2021

V rámci programu Digitální Evropa (DIGITAL) Evropská komise očekává, že v únoru 2022 otevře výzvy k předkládání návrhů na financování sektorových Testovacích a experimentálních zařízení pro umělou inteligenci (TEF). Tato TEF budou v odvětvích zemědělství a potravinářství (30 milionů eur), zdravotnictví (30 milionů eur), výroby (30 milionů eur) a také inteligentních měst a komunit (20 milionů eur). Výzvy budou spolufinancovány rovným dílem na úrovni EU a členských států.

Evropská komise (GŘ CNECT) pořádá 29. listopadu 2021 online informační den před vyhlášením výzev k předkládání návrhů na sektorová Testovací a experimentální zařízení pro umělou inteligenci (AI TEF).

Je předpokládán jeden rozsáhlý projekt s celkovým financováním 40-60 milionů eur na odvětví, přičemž každý z nich vyžaduje konsorcium několika testovacích zařízení v celé Evropě. Na podporu komunity při vytváření těchto konsorcií bude rovněž cílen online informační den, po němž mohou zúčastněné strany pokračovat v navazování kontaktů na match-makingových dnech 2. a 3. prosince a na platformě pro navazování kontaktů, která bude k dispozici po dobu tří měsíců.

Cílem informačního dne je zvýšit povědomí o nadcházejících odvětvových výzvách TEFs DIGITAL a poskytnout příslušným zúčastněným stranám již nyní možnost identifikovat potenciální spolupracovníky.

V dopoledních hodinách informačního dne Evropská komise představí koncepci a proces týkající se TEFs a zodpoví dotazy. Po polední přestávce budou potenciální navrhovatelé vyzváni, aby představili buď své projektové nápady, nebo kompetence, které mohou nabídnout vznikajícímu konsorciu.

Účast je bezplatná. Registrace je možná zde.

Předběžný program:

09:15-09:30 Připojení účastníků

09:30 Prezentace Evropské komise o TEF: koncepce a proces

10:15 OTÁZKY A ODPOVĚDI (Q&A)

10:30 Přestávka na kávu

10:45 Prezentace 4 odvětví: zemědělství-potravinářství, zdravotnictví, výroba, inteligentní města a obce

11:45 Q&A

12:30 Přestávka na oběd

14:00 Prezentace projektových nápadů s otázkami a odpověďmi (pro každý sektor)

15:50 Závěr

Více informací: 

29. listopadu 2021: Online informační den k výzvám programu Digitální Evropa pro sektorová Testovací a experimentální zařízení (AI TEF) | MPO

Testovací a experimentální zařízení Program Digitální Evropa 

Kontakt – MPO ČR: digital@mpo.cz

Zpět na výpis novinek