Novinky

Podpora výzkumným projektům v nízkouhlíkové energetice

11.05.2020

V programu Horizon 2020 bylo vyhlášeno několik výzev na podporu výzkumu a inovací v oblasti energetiky se zaměřením na přechod k čistým energiím, ukládání energií a další – viz přehled a odkazy níže.

Všechny níže uvedené výzvy mají uzávěrko pro podávání projektů 1. září 2020.

Pozitivní (soběstačné) energetické distrikty a komunity umožňující strukturální změny energetických systémů ve městech

Typ akce: ERA-NET Cofund; č. výzvy: LC-SC3-SCC-2-2020

Více informací: Positive Energy Districts and Neighbourhoods for urban energy transitions

Pilotní projekty na geologická úložiště CO2

Typ akce: Research and Innovation action; č. výzvy: LC-SC3-NZE-6-2020

Prioritní oblast: Budování nízkouhlíkové, klimaticky odolné budoucnosti

Více informací: Geological Storage Pilots  

Průmyslová výroba s nízkými emisemi uhlíku (pomocí ukládání a využívání uhlíku: CCUS)

Typ akce: IA Innovation action; č. výzvy: LC-SC3-NZE-5-2020 

Více informací:

Low carbon industrial production using CCUS   

Přeměna průmyslového (odpadního) tepla na energii

Typ akce: IA Innovation action; č. výzvy: LC-SC3-CC-9-2020

Více informací:

Industrial (Waste) Heat-to-Power conversion   

Aspekty společenských a humanitních věd přechodu na čistou energii

Typ akce: Research and Innovation action; č. výzvy: LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020

Více informací:

Social Sciences and Humanities (SSH) aspects of the Clean-Energy Transition   

Evropské fórum pro modelování v oblasti energetiky a klimatu (2020–2024)

Typ akce: Research and Innovation action; č. výzvy: LC-SC3-CC-7-2020

Prioritní oblast: Budování nízkouhlíkové, klimaticky odolné budoucnosti

Více informací:

European Energy and Climate Modelling Forum (2020-2024)   

Další vyhlášené výzvy jsou určeny k podpoře výzkumné spolupráce v oblasti energetiky mezi organizacemi ze zemí Evropské unie a Kanady, Japonska, USA, Číny, Indie, střední Asie, nebo vybranými zeměmi středovýchodní Asie (Saudská Arábie, Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Katar, Bahrajn, Omán).

Podrobné informace k prioritám programu a jednotlivým výzvám jsou uvedeny na webu Horizon 2020, v sekci Bezpečná, čistá a účinná energie:

H2020/Secure, clean and efficient energy

Zpět na výpis novinek