Novinky

Podzimní akce k udržitelné energetice

18.07.2022

V září tohoto roku proběhne v Bruselu i on-line několik akcí zaměřených na udržitelnou energetiku a výzkum obecně. Jedná se zejména o konferenci a výstavu k projektům společného zájmu, Evropský týden pro udržitelnou energetiku a Evropský výzkumný inovační den.

Více informací:

  • Projekty společného zájmu (PCI) v energetice (3rd PCI Energy Days 2022) dne 19. – 20. září v Bruselu. Konference a výstava věnovaná projektům společného zájmu – projects of common interest/PCI), zaměřené na energetické a klimatické cíle EU.

Third PCI Energy Days | European Commission (europa.eu)

  • Evropský týden pro udržitelnou energetiku (European Sustainable Energy Week/EUSEW) 26. – 30. září v Bruselu a on-line. Největší každoroční událost věnovaná obnovitelným zdrojům energie a efektivnímu využívání energie v Evropě. Zahrnuje řadu aktivit zaměřených na budování bezpečné energetické budoucnosti pro Evropu.

European Sustainable Energy Week – About (b2match.io)

  • Evropský výzkumný a inovační den (The 4th European Research and Innovation Day) dne 28. – 29. září 2022 online. Pravidelná klíčová akce Evropské komise pro výzkum a inovace, která spojuje tvůrce politik, výzkumné pracovníky, podnikatele a veřejnost, aby diskutovali a utvářeli budoucnost výzkumu a inovací v Evropě i mimo ni.

European Research and Innovation Days | Research and Innovation (europa.eu)

Zpět na výpis novinek