Novinky

Předběžná témata výzev a informační dny programu IHI

14.06.2023

Iniciativa pro inovativní zdravotnictví (Innovative health initiative – IHI) zveřejnila předběžná témata výzev, které mají být spuštěny v následujících týdnech. Jedná se o předběžná témata, která můžou být stále upravována:

Dvoukolová témata (výzva IHI č. 4)

  • Rozšíření translačních znalostí na malých odrůdách prasat: cesta k omezení a nahrazení nelidských primátů při neklinickém hodnocení bezpečnosti
  • Odběr krevních vzorků zaměřený na pacienty, který umožní decentralizované klinické studie a zlepší přístup ke zdravotní péči
  • Inkluzivní klinické studie pro rovný přístup ke klinickému výzkumu v Evropě
  • Zavedení nových přístupů ke zlepšení klinických studií vzácných a velmi vzácných onemocnění 
  • Bezpečné a udržitelné obaly podle návrhu (SSbD) a řešení pro zdravotnické výrobky na jedno použití
  • Udržitelný cirkulární vývoj a výroba zdravotnických výrobků a jejich kvantitativní hodnocení dopadu na životní prostředí

Jednokolová témata (výzva IHI č. 5)

  • Urychlení zavádění nových metodik přístupu a dalších inovativních přístupů bez použití zvířat pro vývoj, testování a výrobu zdravotnických technologií
  • Vývoj a ověření principu nových klinických aplikací teranostických řešení
  • Zlepšené přístupy k predikci, detekci a léčbě pro komplexní léčbu cévních mozkových příhod
  • Maximalizace potenciálu generování syntetických dat ve zdravotnických aplikacích

Projekty můžou podávat konsorcia složená z minimálně 3 právnických osob ze 3 různých členských zemí EU, nebo přidružených zemí. Maximální míra spolufinancování bude 55 % (nebude-li ve výzvě určeno jinak).

Informační dny:

Informační dny k výzvám budou probíhat od 19. do 22. června (pro výzvu č. 4) a od 26. do 29. června (pro výzvu č. 5). Součástí bude prezentace pravidel a postupů a jednotlivých témat a také pitchingová zasedání, kde se účastníci budou moci prezentovat jako potenciální koordinátoři/partneři projektů. Pro tyto prezentace je nutné registrovat se do 15. června.

Odkazy pro více informací:

Další informace o předběžných tématech výzev

Registrace na Informační dny

Zpět na výpis novinek