Novinky

Příležitosti programu Erasmus+ v roce 2023

07.12.2022

Na konci listopadu zveřejnila Evropská komise výzvy pro podávání žádostí o projekty v programu Erasmus+ v roce 2023. O podporu pro svůj projekt mohou žádat organizace ze všech oblastí vzdělávání – tedy školního vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy, neformálního vzdělávání mládeže, vysokoškolského vzdělávání, sportu i vzdělávání dospělých. V rámci každé oblasti program nabízí několik typů aktivit. Jedná o zahraniční individuální výjezdy pro žáky, studenty, stážisty, učně, mladé lidi či zaměstnance vzdělávacích organizací, nebo o projekty mezinárodní spolupráce se zahraničními partnery.

Zveřejněna byla také Programová příručka na rok 2023, která je dostupná ve všech jazykových verzích, včetně češtiny: The Erasmus+ Programme Guide | Erasmus+ (europa.eu)

Semináře a webináře

Dům zahraniční spolupráce (DZS), který je národním kontaktním místem programu, nabízí také sérii seminářů a webinářů k jednotlivým oblastem. První akce proběhnou již na přelomu prosince a ledna:

školní vzdělávání (20. 12. 2022)

odborném vzdělávání a příprava (4. 1. 2023)

Další termíny budou zveřejněny v průběhu prosince a ledna 2023 v sekci události na webu DZS.

Přehled všech uzávěrek v roce 2023 podle oblastí:

Neformální vzdělávání mládeže

Klíčová akce 1 – mobilita jednotlivců

 • Akreditace Erasmus (Žádost o akreditaci Erasmus+) – 19. 10. 2023
 • Akreditované projekty mobilit (Žádost o finanční prostředky pro akreditované organizace) – 23. 2. 2023
 • Projekty mobilit pro mládež – „Výměny mládeže“ – 23. 2. 2023 a 4. 10. 2023
 • Projekty mobilit pro pracovníky s mládeží – 23. 2. 2023 a 4. 10. 2023
 • Aktivity participace mládeže – 23. 2. 2023 a 4. 10. 2023
 • Projekty mobilit pro mládež – DiscoverEU – Jízda k začlenění –  23. 2. 2023 a 4. 10. 2023

Klíčová akce 2 – projekty spolupráce

 • Kooperativní partnerství s výjimkou partnerství předložených evropskými nevládními organizacemi – 22. 3. 2023 a 4. 10. 2023
 • Partnerství malého rozsahu – 22. 3. 2023 a 4. 10. 2023

Vzdělávání dospělých

Klíčová akce 1 – mobilita jednotlivců

 • Akreditace Erasmus (Žádost o akreditaci Erasmus+) – 19. 10. 2023
 • Krátkodobé projekty mobilit – 23. 2. 2023 
 • Akreditované projekty mobilit (Žádost o finanční prostředky pro akreditované organizace) – 23. 2. 2023

Klíčová akce 2 – projekty spolupráce

 • Kooperativní partnerství s výjimkou partnerství předložených evropskými nevládními organizacemi – 22. 3. 2023
 • Partnerství malého rozsahu – 22. 3. 2023 a 4. 10. 2023

Školní vzdělávání

Klíčová akce 1 – mobilita jednotlivců

 • Akreditace Erasmus (Žádost o akreditaci Erasmus+) – 19. 10. 2023
 • Krátkodobé projekty mobilit – 23. 2. 2023 
 • Akreditované projekty mobilit (Žádost o finanční prostředky pro akreditované organizace) – 23. 2. 2023

Klíčová akce 2 – projekty spolupráce

 • Kooperativní partnerství s výjimkou partnerství předložených evropskými nevládními organizacemi – 22. 3. 2023
 • Partnerství malého rozsahu – 22. 3. 2023 a 4. 10. 2023

Odborné vzdělávání a příprava

Klíčová akce 1 – mobilita jednotlivců

 • Akreditace Erasmus (Žádost o akreditaci Erasmus+) – 19. 10. 2023
 • Krátkodobé projekty mobilit – 23. 2. 2023
 • Akreditované projekty mobilit (Žádost o finanční prostředky pro akreditované organizace) – 23. 2. 2023

Klíčová akce 2 – projekty spolupráce

 • Kooperativní partnerství s výjimkou partnerství předložených evropskými nevládními organizacemi – 22. 3. 2023
 • Partnerství malého rozsahu – 22. 3. 2023 a 4. 10. 2023

Vysokoškolské vzdělávání

Klíčová akce 1 – mobilita jednotlivců

 • Projekty mobilit – 23. 2. 2023
 • Skupinové akreditace – Akreditace Erasmus pro konsorcia v oblasti mobilit – 23. 2. 2023

Klíčová akce 2 – projekty spolupráce

 • Kooperativní partnerství s výjimkou partnerství předložených evropskými nevládními organizacemi – 22. 3. 2023

Sport

Klíčová akce 1 – projekty mobilit pracovníků v oblasti sportu

 • Krátkodobé projekty mobilit – 23. 2. 2023 a 4. 10. 2023

Centralizované aktivity

Centralizované aktivity (čas podání vždy v 17:00)

 • Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdělávání – 14. 2. 2023
 • Jean Monnet v jiných oblastech vzdělávání a odborné přípravy – 14. 2. 2023
 • Erasmus Mundus – 16. 2. 2023
 • Budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání – 16. 2. 2023
 • Budování kapacit v oblasti odborného vzdělávání a přípravy – 28. 2. 2023
 • Budování kapacit v oblasti mládeže – 8. 3. 2023
 • Evropská mládež spolu – 9. 3. 2023
 • Výhledové projekty – 15. 3. 2023
 • Sport: Kooperativní partnerství, Partnerství malého rozsahu, Neziskové evropské sportovní akce – 22. 3. 2023
 • Budování kapacit v oblasti sportu – 22. 3. 2023
 • Virtuální výměny v oblasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže – 26. 4. 2023
 • Aliance pro inovace – 3. 5. 2023
 • Centra excelence VET – 8. 6. 2023

Více informací:

Termíny výzvy Erasmus+ pro rok 2023 | Dům zahraniční spolupráce (dzs.cz)

EUR-Lex – C2022/444/07 – EN – EUR-Lex (europa.eu) (přehled výzev)

The Erasmus+ Programme Guide | Erasmus+ (europa.eu) (příručka programu na rok 2023)

Zpět na výpis novinek