Novinky

Připravovaná výzva European Green Deal

26.06.2020

Připravovaná výzva „Green Deal“, která bude vyhlášena na podzim formou dodatku Horizon 2020, má mobilizovat výzkum a inovace s cílem podpořit spravedlivý a udržitelný přechod k nízkouhlíkové ekonomice. Očekává se, že podpořené projekty přinesou konkrétní a viditelné výsledky v relativně krátkém čase. Z tohoto důvodu podpoří výzva zejména pilotní aplikace, demonstrační projekty a inovativní produkty. Kromě technologického rozvoje bude výzva zaměřena na experimentální a sociální inovace, nové způsoby zapojování občanů a posilování občanské společnosti. V souvislosti se současnou pandemií má výzva, kromě environmentálních cílů, přispět také k digitalizaci a zvyšování odolnosti společnosti.

Výzva bude zaměřena na 11 oblastí:

 1. Vyšší ambice v oblasti klimatu: vícesektorové výzvy
 2. Čistá, cenově dostupná a bezpečná energie
 3. Průmysl pro čistou a cirkulární ekonomiku
 4. Energie a budovy s efektivním využíváním zdrojů
 5. Udržitelná a chytrá mobilita
 6. Z farmy na vidličku (udržitelné zemědělství a potravinářství)
 7. Obnovení biologické rozmanitosti a ekosystémové služby
 8. Nulové znečištění, netoxické prostředí
 1. Posílení znalostí pro podporu Evropské zelené dohody
 2. Posílení pravomoci občanů k přechodu na klimaticky neutrální a udržitelnou Evropu
 3. Urychlení přechodu na čistou energii, spolupráce s Afrikou

8 tematických oblastí odráží hlavní proudy Evropské zelené dohody. V každé oblasti řeší jedno nebo více témat dané problematiky. Témata se zaměřují na konkrétní, vysoce dopadové technologické a společenské inovace, které mohou relativně rychle přispět k udržitelnému přechodu.

3 horizontální oblasti (posílení znalostí, posílení pravomocí občanů, mezinárodní spolupráce), zasahují do všech osmi tematických oblastí a nabízejí dlouhodobější perspektivu pro dosažení transformace stanovené v Evropské zelené dohodě.

Předpokládaný harmonogram:

červen 2020                                   Uzávěrka veřejné konzultace

polovina září 2020                        Formální schválení výzvy (dodatek H2020)

polovina září 2020                         Zveřejnění a vyhlášení výzvy

konec ledna 2021                           Uzávěrka pro předkládání návrhů projektů

Více informací:

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_en

Zpět na výpis novinek