Novinky

Přípravu strategických projektů v udržitelné energetice měst podpoří EUCF

09.12.2021

Nástroj pro evropská města – European City Facility (EUCF) poskytuje municipalitám konzultační podporu a granty do výše 60 000 EUR na přípravu investičních koncepcí a strategických projektů v oblasti udržitelné energetiky.  Tyto koncepce musí vycházet ze schválených Akčních plánů pro udržitelnou energii a klima (Energy and Climate Action Plan/SECAP), nebo obdobného závazného plánu.

Mezi činnosti, které lze financovat, patří studie proveditelnosti, právní analýzy, sociální studie, studie trhu, finanční analýzy apod.

Oblasti podpory:

  • zlepšení účinnosti zařízení / vývoj a využívání integrovaných obnovitelných zdrojů budov – veřejné, obytné budovy a terciární (mimo obecní) budovy,
  • modernizace dálkového vytápění nebo přechod na obnovitelné zdroje,
  • smart grids,
  • udržitelné městská mobilita (např. veřejná doprava, dobíjecí stanice atd.)
  • inovativní energetická infrastruktura (např. občanská energetická společenství,
  • inovativní přístupy k veřejnému osvětlení, čistírny odpadních vod atd.).

Je možné realizovat projekty také v dalších odvětvích, pokud spadají do oblasti udržitelné energetiky.


EUCF nepodporuje investice do energetických projektů závislých na fosilních palivech, jako je výroba ropy a zemního plynu, tradiční plynová infrastruktura, technologie výroby energie s emisemi skleníkových plynů nad 250 g CO2 na kWh vyrobené elektřiny a velkokapacitní vytápění na bázi neupravené ropy, zemního plynu, uhlí, nebo rašeliny.


Poslední (4.) výzva pro podání projektů bude uzavřena na přelomu května/června 2022.  (Přesný termín nebyl dosud potvrzen.)  

Více informací:

https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/application-process.html

Na tento nástroj navazuje v současném programovém období první výzva programu LIFE, v části věnované Přechodu na čistou energetiku (Clean Energy Transition/CET). Název této výzvy je „European City Facility“ (č. výzvy: LIFE-2021-CET-EUCF). První výzva podpoří pilotně pouze 1 projekt do max. výše až 16 tisíc EUR, přičemž minimálně 70 % rozpočtu je určeno žadatelskému městu, nebo sdružení měst. Důležitou podmínkou v této výzvě je zapojení soukromého kapitálu při vytváření strategických investic.

Uzávěrka pro podání projektu v této výzvě je 3. března 2022.

Více informací:

Funding & tenders (europa.eu)

Zpět na výpis novinek