Novinky

Připravuje se nový – Sociální klimatický fond

13.08.2021

V návaznosti na Zelenou dohodu pro Evropu a klimatickou politiku EU, navrhuje Evropský Parlament nový sociální klimatický fond – Social Climate Fund, který by ulehčil situaci nejpostiženějším skupinám obyvatel, citlivým na očekávané výkyvy cen energií v bydlení a dopravě. Konkrétně se jedná o mikrofirmy, sociálně slabší domácnosti a uživatele hromadné dopravy – v případě, že budou zavádět nebo využívat energeticky udržitelné vytápění (zejména s využitím obnovitelných zdrojů), nebo čistou dopravu. Fond může být využíván také pro zajištění nízkoemisní, nebo bezemisní dopravy v hůře dostupných oblastech. Řízení a administrativa fondu bude probíhat ve spolupráci s jednotlivými členskými zeměmi EU. Podmínkou pro čerpání z fondu bude příprava a schválení sociálního klimatického plánu za každou členskou zemi.

Návrh Nařízení na vytvoření fondu je dostupný na legislativním webu EURLEX:

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Social Climate Fund

Zpět na výpis novinek